Với bài viết này, wikiHow sẽ hướng dẫn bạn cách tạo lịch trong Microsoft Word với Windows và Mac. Bạn có thể dùng mẫu lịch của Microsoft để tạo lịch nhanh hoặc tự làm bằng cách sử dụng bảng.

Phương pháp 1 của 2:

Sử dụng mẫu

Tiêu đề ảnh Make a Calendar in Word Step 1


Mở Microsoft Word. Đó là ứng dụng màu xanh đậm với chữ cái “W” màu trắng.

Tiêu đề ảnh Make a Calendar in Word Step 2

Nhấp chuột vào thanh tìm kiếm. Thanh này ở phía trên của cửa sổ Word.

    Trên máy Mac, đầu tiên, nhấp chuột vào File (Tập tin) nằm ở góc trên bên trái, rồi nhấp vào New from Template… (Tìm mẫu mới từ mẫu có sẵn) trong trình đơn được thả xuống.

Tiêu đề ảnh Make a Calendar in Word Step 3

calendar (lịch), rồi nhấn Enter để tìm mẫu lịch trong kho mẫu.

    Để làm được điều này, bạn phải kết nối với internet.

Tiêu đề ảnh Make a Calendar in Word Step 4

Chọn mẫu lịch. Nhấp chuột vào mẫu lịch mà bạn muốn sử dụng. Trang lịch sẽ được mở.

Tiêu đề ảnh Make a Calendar in Word Step 5

Nhấp vào Create (Tạo). Tùy chọn này nằm về bên phải của lịch. Nhờ đó, mẫu lịch sẽ được tải xuống.

    Nếu được yêu cầu bật Macros, bạn hãy chọn Enable Macros (Bật Macros), bởi nhờ có chức năng này, việc tạo thêm lịch cho ngày và tháng trong tương lai sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Tiêu đề ảnh Make a Calendar in Word Step 6

Chờ lịch được tải xuống. Một khi đã được tải xong, lịch sẽ được mở tự động trong Microsoft Word.

Phương pháp 2 của 2:

Tự tạo lịch

Tiêu đề ảnh Make a Calendar in Word Step 7

Mở Microsoft Word. Đó là ứng dụng màu xanh đậm với chữ cái “W” màu trắng. Trang chủ của Word sẽ xuất hiện.

Tiêu đề ảnh Make a Calendar in Word Step 8

Nhấp vào Blank document (Tài liệu trống). Tùy chọn này nằm ở phía trên bên trái của trang chủ.

    Với máy Mac, bỏ qua bước này.

Tiêu đề ảnh Make a Calendar in Word Step 9

Nhập tháng. Gõ tên tháng mà bạn muốn tạo lịch, nhấn Enter. Khi làm vậy, tháng của bạn sẽ nằm ở phía trên của lịch.

Tiêu đề ảnh Make a Calendar in Word Step 10

Nhấp vào thẻ Insert (Chèn). Đây là ruy-băng màu xanh nằm ở phần đầu của cửa sổ Word. Thanh công cụ Insert sẽ được mở dưới ruy-băng này.

Tiêu đề ảnh Make a Calendar in Word Step 11

Nhấp chọn Table (Bảng). Nút này nằm ở phần “Tables” của thanh công cụ.

Tiêu đề ảnh Make a Calendar in Word Step 12

Tạo bảng. Kéo trỏ chuột sang phải 7 ô và kéo xuống 7 (hoặc 6) ô, tùy vào từng tháng rồi nhấp chuột. Nhờ đó, bạn sẽ tạo được một bảng với kích cỡ 7×7 (hoặc 7×6) để làm lịch.

Tiêu đề ảnh Make a Calendar in Word Step 13

Nhập các thứ trong tuần. Ở dòng đầu tiên, gõ các ngày trong tuần tương ứng với từng ô.

    Chẳng hạn như, “Chủ nhật” ở ô trên cùng bên trái, “Thứ Hai” ở ô nằm bên phải của ô đó, và cứ như vậy.

Tiêu đề ảnh Make a Calendar in Word Step 14

Mở rộng ô lịch. Bắt đầu với đường ngang thứ ba từ trên xuống, nhấp chuột và kéo đường chia xuống dưới để mở rộng hàng thứ hai của ô. Lặp lại quá trình này với từng hàng cho đến khi có được kích thước mong muốn.

Tiêu đề ảnh Make a Calendar in Word Step 15

Thêm ngày. Nhấp vào ô tương ứng với ngày đầu tiên của tháng, gõ 1, nhấn Tab , và tiếp tục đánh số những ngày còn lại.

Tiêu đề ảnh Make a Calendar in Word Step 16

Thêm thông tin vào lịch. Một khi đã đánh số ngày xong, bạn có thể trở lại, thêm sự kiện, ngày nghỉ, hẹn, v.v. bằng cách nhấp chuột vào ô của ngày tương ứng, nhấn Enter để bắt đầu một dòng mới và đánh vào đó tên hay chi tiết về sự kiện đó.

Tiêu đề ảnh Make a Calendar in Word Step 17

Tạo những tháng khác. Bạn có thể thêm tháng vào lịch bằng cách nhấp vào bên dưới lịch của tháng hiện tại, nhấn Enter một vài lần rồi lặp lại quá trình tạo lịch.

Tiêu đề ảnh Make a Calendar in Word Step 18

Lưu lịch của bạn. Nhấn Ctrl+S (Windows) hoặc Command+S (Mac), rồi chọn vị trí lưu, nhập tên lịch và chọn Save (Lưu).

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/T%E1%BA%A1o-l%E1%BB%8Bch-v%E1%BB%9Bi-Word