Người truy cập sẽ có trải nghiệm tuyệt vời nếu họ có thể dễ dàng liên lạc với bạn về bất kỳ mối bận tâm hay câu hỏi nào nảy ra trong quá trình xem website. Đây hẳn là một tính năng làm tăng giá trị cho mọi website. Hãy cùng tìm hiểu từng bước để thêm liên kết email vào trang web chỉ bằng một đoạn mã HTML đơn giản.

Tiêu đề ảnh Create an Email Link in HTML Step 1


Nhập thẻ neo vào tài liệu HTML. Thuộc tính "

Toàn bộ mã HTML cần được hoàn tất vào lúc này trước khi tiếp tục.

Tiêu đề ảnh Create an Email Link in HTML Step 2

Nhập mailto: vào sau dấu "=". Mã này sẽ cho trình duyệt biết rằng liên kết sau dẫn đến một địa chỉ email chứ không phải trang web.

Tiêu đề ảnh Create an Email Link in HTML Step 3

Tiếp theo, nhập email người dùng. Lệnh được định dạng đúng cho đến lúc này sẽ là [email protected]" .

Tiêu đề ảnh Create an Email Link in HTML Step 4

Thêm dòng chủ đề tạo sẵn (tùy chọn). Nếu bạn muốn thêm chủ đề tạo sẵn, hãy nhập dấu hỏi (?) vào sau địa chỉ email người dùng, tiếp theo là từ "subject" (không có dấu ngoặc kép), đến dấu bằng (=) và cuối cùng là nội dung chủ đề nằm bên trong dấu ngoặc kép.

  Nếu bạn muốn thêm yếu tố này vào thì lệnh sẽ trông như sau: [email protected]?subject="subject text"

  Cố gắng không sử dụng những ký tự không phải chữ hoặc số trong dòng chủ đề. Có nhiều cách để hạn chế vấn đề này nhằm giúp cho liên kết không bị rối hay hiểu nhầm rằng những ký tự kia là một phần của điều gì đó".

  Tuy không phổ biến nhưng bạn vẫn có thể thêm thông tin để điền trước vào dòng chủ đề thông qua cú pháp mailto. Kỹ thuật này được sử dụng nhiều hơn khi thư được chuyển tiếp đến một máy chủ nội bộ nơi các bot tiếp tục xử lý thư và email sẽ được lọc lại sau dựa vào dòng chủ đề.

  Bạn có thể thêm phần "body" cũng như dòng cc hay bcc với cú pháp tương tự. Chỉ cần bạn chắc chắn sử dụng dấu ngoặc kép, theo sau là từ khóa "body","cc" hoặc "bcc", rồi đến dấu bằng và cuối cùng là văn bản cho dòng đó nằm trong cặp dấu ngoặc kép.

Tiêu đề ảnh Create an Email Link in HTML Step 5

Nhập > để thêm dấu ngoặc đóng. Cho đến lúc này, các lệnh HTML của chúng ta đang xác định với trình duyệt về địa chỉ email được liên kết và việc thêm chủ đề/cc/bcc. Dấu ngoặc đóng ">" sẽ cho trình duyệt hiểu rằng sẽ không còn lệnh nào để thực thi sau khi liên kết được nhấp vào.

Tiêu đề ảnh Create an Email Link in HTML Step 6

Nhập văn bản liên kết. Đây là văn bản mà người dùng sẽ nhấp vào để mở ra liên kết email. Nội dung này nằm sau dấu ngoặc đóng. Đây có thể là một từ, câu hoặc thậm chí là bản sao lặp lại của địa chỉ email sẽ được gửi thư đến. Thông thường, nội dung này có thể là câu "tại đây", "đây" hoặc nội dung tương tự.

Tiêu đề ảnh Create an Email Link in HTML Step 7

Nhập vào sau văn bản liên kết. Lệnh HTML sẽ đóng lại. Thẻ neo HTML phải được đóng thì thủ thuật này mới hoạt động và không làm cho nội dung còn lại của trang bị hiểu nhầm là phần mở rộng của thẻ neo.

  Toàn bộ lệnh liên kết email HTML sẽ trông như sau: [email protected]?subject="HTML link">Nhấp vào đây để gửi email cho chúng tôi!!!

Tiêu đề ảnh Create an Email Link in HTML Step 8

Tiếp tục phần còn lại của tài liệu HTML. Bạn đừng quên lưu lại phiên làm việc. Nếu bạn có nhiều lệnh HTML cần thêm vào tài liệu thì hãy tiếp tục thực hiện.

  Việc đặt địa chỉ email vào trang web có thể khiến tài khoản bị spam. Có rất nhiều đối tượng trên Internet đang chạy chương trình thu thập những email dạng này nhằm mục đích gửi thư rác. Vì thế, nếu bạn đưa liên kết email lên một website công cộng thì cũng nên chuẩn bị để đối mặt với vấn đề này.

  Kiểm tra tên người nhận trước khi gửi mail.

  Nếu người dùng chưa cài máy khách email trên máy tính thì có thể họ sẽ không gửi được email cho bạn.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/T%E1%BA%A1o-li%C3%AAn-k%E1%BA%BFt-email-trong-HTML