Đây là bài viết hướng dẫn bạn cách tạo tài khoản YouTube. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách truy cập Youtube từ máy tính hoặc điện thoại. Tài khoản YouTube và Google sử dụng chung thông tin đăng nhập, vì vậy khi có tài khoản Gmail hoặc tài khoản Google khác, bạn cũng có luôn tài khoản YouTube. Bạn có thể tạo tài khoản YouTube mới với bất kỳ địa chỉ email nào trên trang YouTube truy cập từ máy tính, hoặc bằng cách tạo tài khoản Gmail mới trên ứng dụng điện thoại YouTube.

Phương pháp 1 của 2:

Trên máy tính

Tiêu đề ảnh Make a YouTube Account Step 1


Mở YouTube. Truy cập https://www.youtube.com/ từ trình duyệt của máy tính để đến trang chủ YouTube.

Tiêu đề ảnh Make a YouTube Account Step 2

Nhấp vào SIGN IN (Đăng nhập). Nếu bạn chưa đăng nhập vào tài khoản Google trên trình duyệt, hãy nhấp vào lựa chọn này ở phía trên góc phải trang chủ YouTube.

  Nếu đã đăng nhập vào tài khoản Google trên trình duyệt, bạn cũng đã đăng nhập vào tài khoản YouTube. Như vậy bạn không cần làm thêm gì nữa mà có thể bắt đầu sử dụng YouTube ngay lập tức!

Tiêu đề ảnh Make a YouTube Account Step 3

Nhấp vào Create account (Tạo tài khoản) ở gần phía dưới góc trái trang đăng nhập để mở form (biểu mẫu) tạo tài khoản mới.

Tiêu đề ảnh Make a YouTube Account Step 4

Điền form tạo tài khoản Google. Nhập thông tin vào các trường sau:

  First name (Tên) và Last name (Họ) – Nhập họ và tên của bạn vào trường phù hợp.

  Your email address (Địa chỉ email của bạn) – Nhập địa chỉ email làm việc mà bạn đang sử dụng. Bạn không cần phải dùng tài khoản Gmail.

  Password (Mật khẩu) – Nhập mật khẩu mà bạn muốn dùng để đăng nhập.

  Confirm password (Xác nhận mật khẩu) – Nhập lại mật khẩu mà bạn vừa nhập trước đó.

Tiêu đề ảnh Make a YouTube Account Step 5

Nhấp vào NEXT (Tiếp tục) ở cuối trang.

Tiêu đề ảnh Make a YouTube Account Step 6

Nhận mã xác nhận địa chỉ email theo cách sau:

  Mở hộp thư email và đăng nhập nếu cần.

  Nhấp vào email “Verify your email address” (Xác nhận địa chỉ email của bạn) được gửi từ Google.

  Nhớ mã sáu chữ số trong phần nội dung email.

Tiêu đề ảnh Make a YouTube Account Step 7

Nhập mã xác nhận. Gõ mã xác nhận sáu chữ số trong email vào khung ở giữa trang tạo tài khoản Google.

Tiêu đề ảnh Make a YouTube Account Step 8

Nhấp vào VERIFY (Xác nhận) bên dưới khung nhập mã.

Tiêu đề ảnh Make a YouTube Account Step 9

Nhập ngày sinh và giới tính của bạn. Chọn ngày, tháng, năm sinh, sau đó nhấp vào khung lựa chọn “Gender” để chọn giới tính.

  Bạn cũng có thể nhập số điện thoại của mình, nhưng việc này không bắt buộc.

Tiêu đề ảnh Make a YouTube Account Step 10

Nhấp vào NEXT (Tiếp tục) ở cuối trang.

Tiêu đề ảnh Make a YouTube Account Step 11

Kéo xuống và nhấp vào I AGREE (Tôi đồng ý) ở cuối danh sách các điều khoản. Thao tác này sẽ tạo tài khoản Google, giúp bạn đăng nhập và mở lại trang YouTube.

Phương pháp 2 của 2:

Trên điện thoại

Tiêu đề ảnh Make a YouTube Account Step 12

Mở YouTube. Chạm vào ứng dụng YouTube với biểu tượng hình tam giác màu trắng trên nền đỏ.

Tiêu đề ảnh Make a YouTube Account Step 13

Chạm vào biểu tượng “Profile” (Trang cá nhân) ở phía trên góc phải màn hình để mở danh sách lựa chọn.

Tiêu đề ảnh Make a YouTube Account Step 14

Chạm vào SIGN IN (Đăng nhập) trong danh sách lựa chọn để mở trình đơn mới.

  Nếu đã đăng nhập vào một tài khoản YouTube, bạn chọn Switch account (Chuyển tài khoản) tại bước này.

Tiêu đề ảnh Make a YouTube Account Step 15

Chạm vào Add account (Thêm tài khoản) ở gần cuối trình đơn.

  Trên Android, bạn chạm vào biểu tượng ở phía trên góc phải trình đơn.

Tiêu đề ảnh Make a YouTube Account Step 16

Chạm vào đường dẫn Create account (Tạo tài khoản) ở gần cuối màn hình.

Tiêu đề ảnh Make a YouTube Account Step 17

Nhập họ và tên. Gõ tên của bạn vào trường “First name”, sau đó gõ họ vào trường “Last name”.

Tiêu đề ảnh Make a YouTube Account Step 18

Chạm vào nút NEXT (Tiếp tục) màu xanh dương ở cuối trang.

Tiêu đề ảnh Make a YouTube Account Step 19

Nhập ngày sinh và giới tính của bạn. Chọn ngày, tháng, năm sinh của bạn, sau đó chạm vào khung lựa chọn “Gender” để chọn giới tính.

Tiêu đề ảnh Make a YouTube Account Step 20

Chạm vào NEXT (Tiếp tục).

Tiêu đề ảnh Make a YouTube Account Step 21

Tạo tên đăng nhập Gmail. Bạn không thể dùng địa chỉ khác Gmail để tạo tài khoản Google trên ứng dụng YouTube, do đó bạn cần tạo một tài khoản Gmail mới bằng cách gõ bất kỳ tên nào mà mình muốn dùng làm tên đăng nhập Gmail vào trường “Username”.

  Ví dụ, khi gõ “iamabanana” tại đây, bạn sẽ có địa chỉ Gmail là “[email protected]”.

  Khi tạo tài khoản YouTube trên điện thoại, bạn phải tạo một tài khoản Gmail thay vì dùng một địa chỉ email khác. Nếu muốn dùng địa chỉ không phải Gmail, bạn nên truy cập trang web YouTube để tạo tài khoản YouTube.

Tiêu đề ảnh Make a YouTube Account Step 22

Chạm vào NEXT (Tiếp tục).

Tiêu đề ảnh Make a YouTube Account Step 23

Nhập mật khẩu hai lần. Gõ mật khẩu mà bạn thích vào trường “Create password” (Tạo mật khẩu), sau đó gõ lại mật khẩu vào trường “Confirm password” (Xác nhận mật khẩu).

Tiêu đề ảnh Make a YouTube Account Step 24

Chạm vào NEXT.

Tiêu đề ảnh Make a YouTube Account Step 25

Kéo xuống và chọn SKIP (Bỏ qua) ở cuối trang.

Tiêu đề ảnh Make a YouTube Account Step 26

Kéo xuống và chọn I AGREE (Tôi đồng ý) ở cuối danh sách các điều khoản YouTube.

Tiêu đề ảnh Make a YouTube Account Step 27

Chạm vào NEXT để tạo tài khoản, đăng nhập và truy cập YouTube bằng tài khoản của bạn.

  Nhớ đọc điều khoản sử dụng YouTube khi đăng nội dung hoặc tương tác với các thành viên khác trong cộng đồng YouTube.

  Bạn phải từ đủ 13 tuổi trở lên mới được phép tạo tài khoản YouTube.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/T%E1%BA%A1o-T%C3%A0i-kho%E1%BA%A3n-YouTube