wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách điều chỉnh màu sắc phông nền trong tệp Adobe Photoshop mới và có sẵn.

Phương pháp 1 của 4:

Trong tệp mới

Tiêu đề ảnh Change the Background Color in Photoshop Step 1


Mở Adobe Photoshop. Ứng dụng có màu xanh dương với chữ “Ps bên trong.”

Tiêu đề ảnh Change the Background Color in Photoshop Step 2

Nhấp vào File nằm bên trái thanh menu đầu màn hình.

Tiêu đề ảnh Change the Background Color in Photoshop Step 3

Nhấp vào New… (Mới…) nằm gần đầu trình đơn thả xuống.

Tiêu đề ảnh Change the Background Color in Photoshop Step 4

Nhấp vào trình đơn thả xuống “Background Contents:(Nội dung Phông nền). Tác vụ nằm gần giữa hộp thoại.

Tiêu đề ảnh Change the Background Color in Photoshop Step 5

Chọn màu nền. Nhấp vào một trong các màu sau:

  Transparent cho màu nền trong suốt (không màu).

  White nếu bạn muốn phông nền màu trắng.

  Background Color (Màu Nền) nếu bạn muốn sử dụng các màu có sẵn.

Tiêu đề ảnh Change the Background Color in Photoshop Step 6

Đặt tên tập tin trong vùng dữ liệu “Name: đầu hộp thoại.

Tiêu đề ảnh Change the Background Color in Photoshop Step 7

Nhấp vào nút OK ở góc trên, bên phải hộp thoại.

Phương pháp 2 của 4:

Trong lớp nền

Tiêu đề ảnh Change the Background Color in Photoshop Step 8

Mở Adobe Photoshop. Ứng dụng có màu xanh dương với chữ “Ps bên trong.”

Tiêu đề ảnh Change the Background Color in Photoshop Step 9

Mở ảnh mà bạn muốn chỉnh sửa. Nhấn CTRL+O (Windows) hay ⌘ +O (Mac), chọn tệp ảnh mong muốn và nhấp vào nút Open (Mở) ở góc dưới, bên phải hộp thoại.

Tiêu đề ảnh Change the Background Color in Photoshop Step 10

Nhấp vào thẻ Windows nằm trong thanh menu đầu màn hình.

Tiêu đề ảnh Change the Background Color in Photoshop Step 11

Nhấp vào Layers (Lớp). Cửa sổ tùy chọn “Layers” sẽ hiện ra ở góc dưới, bên phải cửa sổ photoshop.

Tiêu đề ảnh Change the Background Color in Photoshop Step 12

Nhấp vào Layer phía bên trái thanh menu đầu màn hình.

Tiêu đề ảnh Change the Background Color in Photoshop Step 13

Nhấp vào New Fill Layer (Lớp Phủ mới) nằm gần đầu trình đơn.

Tiêu đề ảnh Change the Background Color in Photoshop Step 14

Nhấp vào Solid Color… (Đồng màu).

Tiêu đề ảnh Change the Background Color in Photoshop Step 15

Nhấp vào trình đơn thả xuống “Color: (Màu sắc).

Tiêu đề ảnh Change the Background Color in Photoshop Step 16

Nhấp vào một màu sắc. Chọn màu mà bạn muốn dùng làm phông nền.

Tiêu đề ảnh Change the Background Color in Photoshop Step 17

Nhấp OK.

Tiêu đề ảnh Change the Background Color in Photoshop Step 18

Cải tiến lựa chọn về màu sắc của bạn. Sử dụng công cụ chọn màu để điều chỉnh sắc độ màu sắc mà bạn thích.

Tiêu đề ảnh Change the Background Color in Photoshop Step 19

Nhấp OK.

Tiêu đề ảnh Change the Background Color in Photoshop Step 20

Nhấp và giữ chuột trên lớp mới. Cửa sổ “Layers” sẽ hiện ra ở phía dưới, bên phải cửa sổ.

Tiêu đề ảnh Change the Background Color in Photoshop Step 21

Kéo và thả lớp mới vào ngay bên dưới lớp có nhãn “Background”.

  Nhấp chuột vào nếu lớp mới vẫn không được tô sáng.

Tiêu đề ảnh Change the Background Color in Photoshop Step 22

Nhấp vào Layer ở gần bên trái thanh menu đầu màn hình.

Tiêu đề ảnh Change the Background Color in Photoshop Step 23

Cuộn xuống và nhấp vào Merge Down (Hợp nhất Xuống) nằm gần cuối trình đơn “Layer”.

  Lớp nền sẽ mang màu mà bạn chọn

Phương pháp 3 của 4:

Trong workspace của Photoshop

Tiêu đề ảnh Change the Background Color in Photoshop Step 24

Mở Adobe Photoshop. Ứng dụng có màu xanh dương với chữ “Ps bên trong.”

Tiêu đề ảnh Change the Background Color in Photoshop Step 25

Mở ảnh mà bạn muốn chỉnh sửa. Nhấn CTRL+O (máy tính Windows) hay ⌘ +O (máy tính Mac), chọn tệp ảnh mong muốn và nhấp vào nút Open ở góc dưới, bên phải hộp thoại.

Tiêu đề ảnh Change the Background Color in Photoshop Step 26

Workspace hay không gian làm việc của Photoshop là đường viền tối màu quanh hình ảnh trong cửa sổ Photoshop. Nhấp chuột phải (trên máy tính Windows) hay đè Ctrl rồi nhấp chuột (trên máy tính Mac) vào workspace.

  Có thể bạn cần phải phóng to lên thì mới thấy được workspace. Nhấn CTRL+ – (Windows) hay ⌘ + – (Mac).

Tiêu đề ảnh Change the Background Color in Photoshop Step 27

Chọn màu sắc. Nếu các tùy chọn có sẵn không làm hài lòng bạn, nhấp vào Select Custom Color (Chọn Màu sắc Tùy chỉnh), sau đó, chọn màu mà bạn thích rồi nhấp OK.

Phương pháp 4 của 4:

Trong một hình ảnh

Tiêu đề ảnh Change the Background Color in Photoshop Step 28

Mở Adobe Photoshop. Ứng dụng có màu xanh dương với chữ “Ps bên trong.”

Tiêu đề ảnh Change the Background Color in Photoshop Step 29

Mở ảnh mà bạn muốn chỉnh sửa. Nhấn CTRL+O (máy tính Windows) hay ⌘ +O (máy tính Mac), chọn tệp ảnh mong muốn và nhấp vào nút Open ở góc dưới, bên phải hộp thoại.

Tiêu đề ảnh Change the Background Color in Photoshop Step 30

Nhấp vào công cụ Quick Selection (Tạo vùng chọn Nhanh). Tác vụ này nằm gần đầu menu công cụ, trông như cây cọ vẽ với vòng tròn nhiều chấm quanh đầu bút.

  Nếu bạn thấy một công cụ trông giống như đũa phép ma thuật, nhấp và giữ chuột một chút. Khi bạn buông chuột, một bảng chọn thả xuống với những công cụ có sẵn sẽ hiện ra. Nhấp vào công cụ Quick Selection.

Tiêu đề ảnh Change the Background Color in Photoshop Step 31

Đặt con trỏ chuột ở đầu hình ảnh cận cảnh. Nhấp và kéo xuyên qua phần chính của hình ảnh.

  Nếu hình ảnh có nhiều chi tiết, nhấp và kéo những vùng chọn nhỏ thay vì cố gắng kéo qua toàn bộ hình ảnh.

  Một khi bạn đã chọn được một phần của hình ảnh, nhấp vào dưới cùng của khung chọn và kéo xa hơn để mở rộng vùng chọn.

  Tiếp tục cho đến khi có được một đường đứt khúc quanh viền ngoài của hình ảnh cận cảnh.

  Nếu công cụ Quick Selection tô sáng một vùng bên ngoài hình ảnh, nhấp vào cọ “Subtract from Selection” (Trừ khỏi Vùng chọn) ở góc trên, bên trái cửa sổ. Công cụ này trông giống như Quick Selection, nhưng có thêm “dấu trừ” (-) bên cạnh.

Tiêu đề ảnh Change the Background Color in Photoshop Step 32

Nhấp vào Refine Edge (Cải tiến Viền) ở đầu cửa sổ.

Tiêu đề ảnh Change the Background Color in Photoshop Step 33

Tích vào ô “Smart Radius” (Bán kính thông minh) nằm trong mục “Edge Detection” (Phát hiện Viền) của hộp thoại.

Tiêu đề ảnh Change the Background Color in Photoshop Step 34

Tùy chỉnh con chạy bán kính sang trái hoặc phải. Chú ý đến sự thay đổi của hình ảnh.

  Khi viền ảnh đạt mức khiến bạn hài lòng, nhấp OK.

Tiêu đề ảnh Change the Background Color in Photoshop Step 35

Nhấp chuột phải hay đè Ctrl và nhấp vào phông nền. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.

Tiêu đề ảnh Change the Background Color in Photoshop Step 36

Nhấp vào Select Inverse (Đảo ngược Có chọn lọc) ở gần đầu trình đơn.

Tiêu đề ảnh Change the Background Color in Photoshop Step 37

Nhấp vào Layer ở gần bên trái thanh menu đầu màn hình.

Tiêu đề ảnh Change the Background Color in Photoshop Step 38

Nhấp vào New Fill Layer gần đầu trình đơn.

Tiêu đề ảnh Change the Background Color in Photoshop Step 39

Nhấp vào Solid Color….

Tiêu đề ảnh Change the Background Color in Photoshop Step 40

Nhấp vào trình đơn thả xuống “Color:“.

Tiêu đề ảnh Change the Background Color in Photoshop Step 41

Nhấp vào một màu sắc. Chọn màu mà bạn muốn dùng làm phông nền.

Tiêu đề ảnh Change the Background Color in Photoshop Step 42

Nhấp OK.

Tiêu đề ảnh Change the Background Color in Photoshop Step 43

Cải tiến lựa chọn về màu sắc của bạn. Sử dụng công cụ chọn màu để điều chỉnh sắc độ màu sắc mà bạn thích.

Tiêu đề ảnh Change the Background Color in Photoshop Step 44

Nhấp OK. Phông nền sẽ có màu mà bạn chọn.

  Nhấp vào File trong thanh menu và chọn Save (Lưu) hay Save As… (Lưu Dưới dạng…) từ trong trình đơn thả xuống để lưu những thay đổi.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/Thay-%C4%91%E1%BB%95i-m%C3%A0u-ph%C3%B4ng-n%E1%BB%81n-trong-Photoshop