wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách để thay đổi quốc gia mà YouTube dựa vào để cung cấp nội dung tới bạn. Bạn có thể tiến hành trên cả phiên bản máy tính và ứng dụng di động của YouTube. Việc đổi vị trí nội dung trên YouTube có thể khiến một số video không khả dụng tại khu vực của bạn.

Phương pháp 1 của 2:

Trên máy tính

Tiêu đề ảnh Change Your Country in YouTube Step 1


Mở YouTube. Truy cập https://www.youtube.com/. Trang chủ hồ sơ của bạn sẽ mở ra nếu bạn đã đăng nhập vào YouTube.

    Nếu bạn chưa đăng nhập YouTube, nhấp vào SIGN IN (ĐĂNG NHẬP) rồi nhập địa chỉ email và mật khẩu trước khi tiếp tục.

Tiêu đề ảnh Change Your Country in YouTube Step 2

Nhấp vào biểu tượng hồ sơ của bạn ở phía trên, bên phải trang YouTube. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.

Tiêu đề ảnh Change Your Country in YouTube.png

Nhấp vào tùy chọn Location (Địa điểm) ở gần cuối trình đơn thả xuống.

Tiêu đề ảnh Change Your Country on YouTube.png

Chọn một quốc gia. Nhấp vào quốc gia mà bạn muốn xem nội dung. Trang sẽ được tải lại và vị trí nội dung của bạn sẽ được thiết lập thành quốc gia đó.

Phương pháp 2 của 2:

Trên điện thoại

Tiêu đề ảnh Change Your Country in YouTube Step 6

Mở YouTube. Nhấn vào ứng dụng có biểu tượng YouTube với hai màu trắng – đỏ. Trang chủ hồ sơ của bạn sẽ mở ra nếu bạn đã đăng nhập vào YouTube.

    Nếu bạn chưa đăng nhập vào YouTube, hãy nhập địa chỉ email và mật khẩu trước khi tiếp tục.

Tiêu đề ảnh Change Your Country in YouTube Step 7

Nhấn vào biểu tượng hồ sơ của bạn ở góc trên, bên phải màn hình. Một trình đơn sẽ mở ra.

Tiêu đề ảnh Change Your Country in YouTube Step 8

Nhấn vào tùy chọn Settings (Cài đặt) ở gần giữa màn hình.

Tiêu đề ảnh Change Your Country in YouTube Step 9

Nhấn vào General (Chung). Tùy chọn này chỉ có trên Android. Nếu bạn dùng iPhone hay iPad thì có thể bỏ qua bước này.

Tiêu đề ảnh Change Your Country in YouTube Step 10

Nhấn vào Content location (Vị trí nội dung) ở gần cuối mục “YOUTUBE”.

Tiêu đề ảnh Change Your Country in YouTube Step 11

Chọn một quốc gia từ trong danh sách.

Tiêu đề ảnh Change Your Country in YouTube Step 12

Nhấn vào dấu mũi tên

Tiêu đề ảnh Android7arrowback.png

ở góc trên, bên trái màn hình. Thiết lập của bạn sẽ được lưu, bây giờ, bạn sẽ có thể xem những video bị khóa ở quốc gia và khu vực đó.

    Việc thay đổi địa điểm có thể ảnh hưởng đến những video mà bạn được phép xem ở quốc gia hiện tại.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/Thay-%C4%91%E1%BB%95i-qu%E1%BB%91c-gia-tr%C3%AAn-YouTube