wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách thêm biểu đồ dữ liệu vào tài liệu Microsoft Word.

Phần 1 của 2:

Chèn biểu đồ vào Word

Tiêu đề ảnh Add a Graph to Microsoft Word Step 1


Mở tài liệu Microsoft Word. Để tiến hành, bạn có thể nhấp đúp vào tài liệu Word có sẵn, hoặc mở Microsoft Word và chọn tập tin từ phần Recent (Gần đây).

  Với tài liệu mới, bạn chỉ cần mở Microsoft Word và nhấp vào Blank document (Tài liệu trống).

Tiêu đề ảnh Add a Graph to Microsoft Word Step 2

Nhấp vào vị trí mà bạn muốn chèn biểu đồ trên tài liệu. Con trỏ chuột sẽ nhấp nháy tại chỗ mà bạn vừa nhấp vào; đây là vị trí hiển thị biểu đồ sau đó.

  Chẳng hạn, nếu bạn nhấp vào bên dưới đoạn văn thì đây sẽ là vị trí chèn biểu đồ.

Tiêu đề ảnh Add a Graph to Microsoft Word Step 3

Nhấp vào thẻ Insert (Chèn) ở đầu trang Word, bên phải thẻ Home.

Tiêu đề ảnh Add a Graph to Microsoft Word Step 4

Nhấp vào Chart (Biểu đồ). Tùy chọn này có biểu tượng nhiều thanh màu và nằm phía dưới bên phải thẻ Insert.

Tiêu đề ảnh Add a Graph to Microsoft Word Step 5

Nhấp vào định dạng biểu đồ. Tùy chọn này được liệt kê bên trái cửa sổ Chart bật lên

  Một số định dạng biểu đồ phổ biến là dòng (Line), cột (Column) và hình tròn (Pie).

  Bạn có thể tùy chỉnh định dạng biểu đồ bằng cách nhấp vào tùy chọn hiển thị ở đầu cửa sổ định dạng.

Tiêu đề ảnh Add a Graph to Microsoft Word Step 6

Nhấp vào OK. Biểu đồ sẽ được chèn vào tài liệu.

  Cửa sổ Excel nhỏ với các ô cũng sẽ hiện ra để bạn nhập dữ liệu.

Phần 2 của 2:

Thêm dữ liệu vào biểu đồ

Tiêu đề ảnh Add a Graph to Microsoft Word Step 7

Nhấp vào ô trong cửa sổ Excel. Ô này sẽ được chọn và bạn có thể thêm điểm dữ liệu vào đó.

  Giá trị trong cột “A” thể hiện dữ liệu thuộc trục X của biểu đồ.

  Mỗi giá trị trong hàng “1” thể hiện một dòng hoặc thanh (ví dụ: “B1” là dòng hoặc thanh, “C1” là dòng hoặc thanh, vân vân).

  Các giá trị số nằm ngoài cột “A” và hàng “1” đại diện cho những điểm số liệu khác nhau trong trục Y.

  Tất cả dữ liệu mà bạn nhập vào ô Excel đều sẽ được nhập lại nhằm phản ánh dữ liệu của biểu đồ.

Tiêu đề ảnh Add a Graph to Microsoft Word Step 8

Nhập số liệu hoặc tên.

Tiêu đề ảnh Add a Graph to Microsoft Word Step 9

Nhấn Enter hoặc Return. Dữ liệu sẽ được nhập vào ô, sau đó bạn sẽ có thể tiếp tục với ô khác.

Tiêu đề ảnh Add a Graph to Microsoft Word Step 10

Lặp lại quá trình này với từng điểm dữ liệu. Khi bạn nhập dữ liệu, biểu đồ sẽ thay đổi theo.

Tiêu đề ảnh Add a Graph to Microsoft Word Step 11

Nhấp vào nút X ở góc trên bên phải cửa sổ Excel. Cửa sổ này sẽ đóng lại và lưu những thay đổi với biểu đồ.

  Bạn có thể mở lại cửa sổ Excel bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào biểu đồ.

  Trên Word 2010 trở về trước, cửa sổ Excel sẽ bật lên bên ngoài Microsoft Word dưới dạng tài liệu Excel mới hoàn toàn.

  Đừng quên lưu lại phiên làm việc hiện tại!

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/Th%C3%AAm-bi%E1%BB%83u-%C4%91%E1%BB%93-trong-Microsoft-Word