Nếu muốn tìm một cách nhanh chóng để thêm hàng trống vào bảng tính Excel, hẳn bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng không có hàm hay công thức Excel nào thực hiện được điều này. Tuy nhiên, bạn có thể viết macro (lệnh thực thi một kịch bản công việc nào đó) để thêm ngay số hàng nhất định vào vị trí được chỉ định. wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách viết macro đơn giản để thêm hàng mới vào bảng tính Excel. Bên cạnh đó, bài viết còn hướng dẫn cách thêm công thức hiện có vào các hàng mới trong bảng tính.

Phương pháp 1

Phương pháp 1 của 2:

Thêm các hàng vào trang tính bằng macro

Tiêu đề ảnh 12824869 1


Mở dự án trong Excel. Để tiến hành, bạn nhấp đúp vào tài liệu Excel chứa dữ liệu trong giao diện Finder (Mac) hoặc File Explorer (Windows). Hoặc nếu bạn đang mở Excel, hãy nhấp vào File (Tập tin) > Open (Mở) và chọn tập tin chứa dữ liệu cần xử lý.

Tiêu đề ảnh 12824869 2

Kiểm tra để chắc chắn rằng thẻ Developer (Nhà phát triển) đang hiển thị trong ruy-băng chỉnh sửa. Nếu như chưa có và đang sử dụng Windows, bạn cần đi đến thẻ File và nhấp vào Options (Tùy chọn) > Customize ribbon (Tùy chỉnh ruy-băng). Bên dưới tiêu đề “Main tabs'” (Các thẻ chính), hãy tích vào ô cạnh mục “Developer”.

  Trên máy Mac, bạn có thể bật thẻ Developer bằng cách nhấp vào menu Excel ở đầu màn hình và chọn Preferences (Tùy chỉnh). Nhấp vào Ribbon & Toolbar (Ruy-băng & thanh công cụ), tích vào ô “Developer” nằm trong danh mục “Customize this Ribbon” (Tùy chỉnh ruy-băng này) và nhấp vào Save (Lưu).

Tiêu đề ảnh 12824869 3

Mở trình chỉnh sửa VBA. Nhấp vào thẻ Developer và chọn Visual Basic, hoặc bạn có thể nhấn Alt + F11.

Tiêu đề ảnh 12824869 4

Nhấp phải vào trang tính. Trong trình đơn dọc nằm bên trái cửa sổ là danh sách các trang tính của tập hợp bảng tính. Hãy nhấp phải vào một trong những trang tính này để mở trình đơn thả xuống khác.

Tiêu đề ảnh 12824869 5

Di chuột lên tùy chọn Insert (Chèn) và nhấp vào Module. Khi bạn di chuột lên tùy chọn Insert, một trình đơn sẽ bật ra bên phải trình đơn hiện tại. Hãy nhấp vào Module để tạo không gian cho việc nhập và thực thi mã VBA.

Tiêu đề ảnh 12824869 6

Nhập mã này vào cửa sổ VBA:

Sub Insert_Rows_Loop()
   Dim CurrentSheet As Object

   ' Loop through all selected sheets.
   For Each CurrentSheet In ActiveWindow.SelectedSheets
    ' Insert 5 rows at top of each sheet.
    CurrentSheet.Range("a1:a5").EntireRow.Insert
   Next CurrentSheet
End Sub

  Với mã này, các hàng được chèn sẽ bắt đầu từ A1 đến A5 (5 hàng trống mới ở đầu trang). Địa chỉ những ô này có thể được thay bằng vị trí mà bạn muốn đặt mã, chẳng hạn như bắt đầu với hàng cuối cùng trong trang tính đến điểm kết thúc bất kỳ.

Tiêu đề ảnh 12824869 7

Nhấn F5. Hoặc bạn cũng có thể nhấp vào biểu tượng nút Play màu xanh lá nằm phía trên không gian soạn thảo của trình chỉnh sửa Visual Basic.

Tiêu đề ảnh 12824869 8

Nhấp vào OK để tiếp tục. Các hàng sẽ được thêm vào trang tính.

Phương pháp 2

Phương pháp 2 của 2:

Thêm công thức vào hàng mới

Tiêu đề ảnh 12824869 9

Mở dự án trong Excel. Để tiến hành, bạn nhấp đúp vào tài liệu Excel chứa dữ liệu trong giao diện Finder (Mac) hoặc File Explorer (Windows). Hoặc nếu bạn đang mở Excel, hãy nhấp vào File > Open và chọn tập tin.

  Áp dụng phương pháp này nếu bạn muốn tìm hiểu cách sao chép công thức sẵn có vào hàng mới mà bạn vừa thêm.

Tiêu đề ảnh 12824869 10

Chèn hàng vào trong dữ liệu. Tổ hợp phím tắt mà bạn sử dụng chỉ có thể thêm công thức từ hàng bên trên vào, vì thế hàng mà bạn cần chèn phải nằm giữa hoặc cuối vùng chọn dữ liệu.

  Để chèn hàng, bạn nhấp phải vào hàng bên dưới vị trí sắp thêm hàng mới rồi chọn Insert.

Tiêu đề ảnh 12824869 11

Nhấp chọn ô thuộc hàng mới mà bạn muốn bao gồm công thức vào. Lưu ý: tổ hợp phím tắt sẽ sao chép công thức từ ô nằm phía trên ô mà bạn chọn.

  Ô mà bạn chọn sẽ được tô sáng.

Tiêu đề ảnh 12824869 12

Nhấn Ctrl+D. Tổ hợp phím tắt này dùng để điền công thức từ ô phía trên vào ô được chọn, bạn có thể sử dụng trên cả Windows và Mac.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/Th%C3%AAm-h%C3%A0ng-trong-Excel-b%E1%BA%B1ng-c%C3%B4ng-th%E1%BB%A9c