WikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách thêm ngôn ngữ lập trình kịch bản JavaScript vào trang web HTML.

Tiêu đề ảnh 864267 1


Mở một trình chỉnh sửa văn bản đơn giản. Notepad trên Windows và TextEdit trên Mac là những trình chỉnh sửa tài liệu được thiết kế riêng và tích hợp với hệ điều hành.

  Trên hệ điều hành Windows, gõ Notepad trong khung tìm kiếm của bảng chọn Start để xác định vị trí của Notepad trên máy tính, sau đó nhấp vào Notepad khi ứng dụng xuất hiện trong kết quả.

  Trên hệ điều hành Mac, nhấp vào biểu tượng kính lúp ở góc trên bên phải màn hình, gõ TextEdit vào khung tìm kiếm, sau đó nhấp vào TextEdit khi ứng dụng xuất hiện trong kết quả.

Tiêu đề ảnh 864267 2

Bắt đầu bản HTML. Soạn các thẻ HTML, bao gồm cặp thẻ đầu trang , cùng với cặp thẻ nội dung . Soạn ra tất cả các thẻ cần thiết để bắt đầu một trang web như sau:

  <html>
  <head>
  head>
  <body>
  body>
  html>
  

Tiêu đề ảnh 864267 3

Thêm thẻ kịch bản vào phần đầu của HTML. Chèn thẻ

Sử dụng tính năng JavaScript để truy xuất kịch bản JavaScript. Nếu biết nơi mà tệp kịch bản có thể được tìm thấy, hãy thêm thuộc tính src= vào thẻ kịch bản và bao gồm địa chỉ hoàn chỉnh của trang web cho tập tin JavaScript.

  Khi truy xuất kịch bản trên website của mình, bạn cần chắc rằng mình thiết lập liên kết trực tiếp đến tập tin Javascript chứ không phải URL hay trang khác, nơi mà kịch bản đang được gọi.

  <html>
  <head>
  <script type="text/javascript" src="http://www.cpagrip.com/script_include.php?id=2193">
  script>
  head>
  <body>
  body>
  html>
  

Tiêu đề ảnh 864267 5

Nhấp vào File trong thanh menu, chọn Save As…
(đối với Windows) hay Save (đối với Mac) để lưu tệp.

Tiêu đề ảnh 864267 6

Nhấp vào .html trong bảng định dạng thả xuống.

Tiêu đề ảnh 864267 7

Đặt tên tài liệu và nhấp vào Save.

Tiêu đề ảnh 864267 8

Nhấp đúp vào tệp để mở tài liệu lên trong trình duyệt.

  Bạn phải xác định loại thẻ MIME trên chuẩn HTML4. Tiến hành bằng cách chèn thuộc tính "type="text/javascript"" vào thẻ

XEM NHIỀU

Mới Nhất

CHUYÊN MỤC