wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách thêm người dùng mới vào máy tính Windows bằng cách sử dụng Command Prompt. Lưu ý: bạn cần có quyền quản trị viên (administrator) để thực hiện điều này vì tài khoản người dùng tiêu chuẩn không thể tạo tài khoản người dùng mới. Chúng ta cũng không thể sử dụng Command Prompt để tạo tài khoản Microsoft Account.

Tiêu đề ảnh Add Users from CMD Step 1


Mở Start

Tiêu đề ảnh Windowsstart.png

. Nhấp vào biểu tượng Windows ở góc dưới bên trái màn hình.

Tiêu đề ảnh Add Users from CMD Step 2

Tìm Command Prompt. Nhập command prompt để tìm ứng dụng.

Tiêu đề ảnh Add Users from CMD Step 3

Nhấp phải vào

Tiêu đề ảnh Windowscmd1.png

Command Prompt. Ứng dụng sẽ hiện ra đầu cửa sổ Start. Khi bạn nhấp phải vào đó, một trình đơn sẽ thả xuống.

Tiêu đề ảnh Add Users from CMD Step 4

Nhấp vào Run as administrator (Chạy dưới quyền quản trị viên). Tùy chọn này nằm trong trình đơn thả xuống.

Tiêu đề ảnh Add Users from CMD Step 5

Nhấp vào Yes khi được nhắc. Cửa sổ Command Prompt sẽ mở ra.

Tiêu đề ảnh Add Users from CMD Step 6

Nhập lệnh “add user”. Lệnh “add user” có cấu trúc net user username password /add, trong đó “username” là tên người dùng và “password” là mật khẩu mà bạn muốn gán cho tài khoản đó.

  Chẳng hạn, để thêm người dùng tên “Michael” với mật khẩu “hello123”, bạn cần nhập net user Michael hello123 /add vào đây.

  Nếu không muốn sử dụng mật khẩu cho tài khoản thì bạn đừng nhập mật khẩu, thay vào đó chúng ta chỉ cần nhập net user username /add.

Tiêu đề ảnh Add Users from CMD Step 7

Nhấn Enter. Lệnh sẽ được thực thi và bắt đầu tạo tài khoản người dùng.

  Khi câu “The command completed successfully” (Lệnh đã được hoàn tất thành công) hiện ra nghĩa là người dùng này đã được thêm.

Tiêu đề ảnh Add Users from CMD Step 8

Cấp quyền quản trị viên cho người dùng. Nếu muốn chuyển quyền quản trị viên cho tài khoản người dùng nào đó, hãy nhập net localgroup administrators username /add vào Command Prompt, đừng quên thay “username” bằng tên tài khoản mà bạn muốn đổi, sau đó nhấn Enter.

  Ví dụ: để tài khoản “Michael” làm quản trị viên, bạn cần nhập net localgroup administrators Michael /add rồi nhấn Enter.

  Theo mặc định, người dùng được tạo ra khi sử dụng Command Prompt sẽ luôn là tài khoản tiêu chuẩn (không phải quản trị viên).

  Nếu như không đăng nhập tài khoản quản trị viên, bạn sẽ không thể sử dụng Command Prompt để thêm người dùng.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/Th%C3%AAm-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-d%C3%B9ng-t%E1%BB%AB-CMD