Bộ định tuyến (router) Wi-Fi D-Link WBR-2310 có thể được dùng để thiết lập mạng gia đình bảo mật cho tất cả các thiết bị không dây và có dây. Router này cho phép bạn chia sẻ kết nối internet với bất kỳ thiết bị nào kết nối. Trước khi sử dụng bộ định tuyến D-Link WBR-2310, bạn cần thiết lập cấu hình mạng và Wi-Fi.

Phần 1 của 5:

Kết nối phần cứng

Tiêu đề ảnh Set Up a D‐Link WBR‐2310 Wireless Router Step 1


Tắt hoặc rút dây bộ điều giải (modem). Trước khi kết nối modem với router, bạn cần tắt nguồn bộ điều giải. Nếu không tắt được, bạn có thể rút dây nguồn đằng sau modem ra.

Tiêu đề ảnh Set Up a D‐Link WBR‐2310 Wireless Router Step 2

Chuẩn bị hai sợi cáp Ethernet cho quá trình thiết lập. Trong quá trình thiết lập, bạn sẽ cần một sợi cáp để nối modem với router, sợi còn lại kết nối router với máy tính. Sau khi thiết lập, máy tính có thể sử dụng mạng không dây nếu như có card mạng Wi-Fi. Router hoặc modem thường đi kèm với cáp Ethernet. Nếu trước đó máy tính đã kết nối trực tiếp với modem, bạn có thể sử dụng lại cáp Ethernet này.

Tiêu đề ảnh Set Up a D‐Link WBR‐2310 Wireless Router Step 3

Kết nối modem với cổng WAN trên bộ định tuyến. Đây là cổng Ethernet nằm gần đầu nối nguồn điện ở phía sau router. Cổng này có màu khác với bốn cổng LAN. Hãy rút điện router và để trong chốc lát.

Tiêu đề ảnh Set Up a D‐Link WBR‐2310 Wireless Router Step 4

Kết nối một trong các cổng LAN với cổng Ethernet trên máy tính. Thường thì bạn có thể tìm cổng Ethernet dọc phía sau máy tính. Một số máy tính xách tay sẽ không có cổng Ethernet, nhưng gần như mọi máy tính để bàn đều có cổng này.

Tiêu đề ảnh Set Up a D‐Link WBR‐2310 Wireless Router Step 5

Bật modem. Bật modem lên hoặc cắm điện trở lại. Chờ khoảng 30-60 giây để modem khởi động.

Tiêu đề ảnh Set Up a D‐Link WBR‐2310 Wireless Router Step 6

Bật router. Cắm dây nguồn từ phía sau router vào ổ điện. Sẽ mất tầm 30 giây để router khởi động.

Tiêu đề ảnh Set Up a D‐Link WBR‐2310 Wireless Router Step 7

Bật máy tính. Nếu máy tính chưa mở, hãy khởi động ngay. Bạn cần chắc chắn rằng máy không kết nối với bất kỳ mạng nào, chẳng hạn như Wi-Fi khác.

Tiêu đề ảnh Set Up a D‐Link WBR‐2310 Wireless Router Step 8

Kiểm tra đèn báo trên router. Bạn sẽ thấy đèn Power, WAN và LAN của cổng LAN mà máy tính kết nối.

  Nếu không thấy đèn WAN, bạn cần chắc chắn rằng modem đã được mở và kết nối với cổng WAN trên router.

  Nếu không thấy đèn LAN, hãy kiểm tra để chắc chắn rằng máy tính đã được kết nối bằng cáp Ethernet với một trong các cổng LAN trên router, đồng thời thiết bị đã được bật.

Phần 2 của 5:

Truy cập router

Tiêu đề ảnh Set Up a D‐Link WBR‐2310 Wireless Router Step 9

Mở trình duyệt web bất kỳ trên máy tính. Bạn có thể thiết lập cấu hình bộ định tuyến bằng trình duyệt bất kỳ trên máy tính đã kết nối với router.

Tiêu đề ảnh Set Up a D‐Link WBR‐2310 Wireless Router Step 10

Nhập .192.168.0.1 vào thanh địa chỉ. Để truy cập địa chỉ này, bạn cần nhập thông tin đăng nhập router. Đây là địa chỉ mặc định dành cho router không dây D-Link WBR-2310.

  Nếu trang thiết lập cấu hình của router không hiện ra, hãy kiểm tra để chắc chắn rằng máy tính chỉ kết nối với router mà không phải với mạng nào khác.

  Nếu bạn vẫn không thể tải trang cấu hình thì có vẻ như ai đó đã sử dụng và thay đổi địa chỉ mặc định. Hãy nhấn giữ nút Reset ở phía sau router trong khoảng 10 giây để thiết lập lại cài đặt mặc định của bộ định tuyến. Sau khi router thiết lập lại, bạn sẽ có thể truy cập trang cấu hình tại địa chỉ 192.168.0.1.

Tiêu đề ảnh Set Up a D‐Link WBR‐2310 Wireless Router Step 11

Nhập “admin” làm User Name (Tên người dùng) và để trống trường Password (Mật khẩu). Đây là thông tin đăng nhập mặc định của router. Nếu tài khoản này không sử dụng được nghĩa là ai đó đã thay đổi thông tin đăng nhập. Bạn có thể cài lại router bằng cách nhấn giữ nút Reset ở phía sau trong khoảng 10 giây. Sau khi thiết lập lại, bạn sẽ có thể đăng nhập bằng tài khoản mặc định.

Phần 3 của 5:

Tiến hành quá trình thiết lập ban đầu

Tiêu đề ảnh Set Up a D‐Link WBR‐2310 Wireless Router Step 12

Nhấp vào nút “Setup Wizard” (Trình thiết lập). Nếu chỉ muốn khởi chạy router thì bạn có thể nhấp vào nút “Setup Wizard” hiện ra khi đăng nhập lần đầu. Mạng sẽ được thiết lập cấu hình và bảo mật chỉ sau vài phút. Nếu không thấy nút này, bạn hãy nhấp vào thẻ “Setup” (Thiết lập).

  Nếu bạn đã thiết lập router và đang đăng nhập để thay đổi cài đặt, hãy bỏ qua đến phần Điều chỉnh thiết lập. Chi tiết về cách thiết lập mà bạn cần nằm bên dưới phần đó.

Tiêu đề ảnh Set Up a D‐Link WBR‐2310 Wireless Router Step 13

Nhấp vào nút “Launch Internet Connection Setup Wizard” (Khởi chạy trình thiết lập kết nối Internet). Quá trình thiết lập dành cho kết nối internet và tài khoản quản trị viên (administrator) của router sẽ bắt đầu. Nhấp “Next” (Tiếp theo) để tiếp tục khi được nhắc.

Tiêu đề ảnh Set Up a D‐Link WBR‐2310 Wireless Router Step 14

Tạo mật khẩu administrator. Bạn có nhớ rằng trường mật khẩu được để trống trong lần đầu đăng nhập? Hẳn là bạn không thích để như vậy, đặc biệt là với mạng Wi-Fi. Hãy tạo mật khẩu administrator mới khi được yêu cầu và ghi ra giấy để phòng khi quên. Bạn sẽ phải thiết lập lại router nếu như quên mật khẩu.

Tiêu đề ảnh Set Up a D‐Link WBR‐2310 Wireless Router Step 15

Đặt múi giờ. Bạn cần chỉ định múi giờ hiện tại để nhật ký và thiết lập liên quan đến thời gian của router được chính xác. Hãy chọn múi giờ thích hợp từ trong trình đơn thả xuống.

Tiêu đề ảnh Set Up a D‐Link WBR‐2310 Wireless Router Step 16

Chọn kiểu kết nối internet. Hầu hết những người dùng gia đình kết nối thông qua cáp hoặc DSL đều sẽ nhấp vào tùy chọn đầu tiên – “DHCP Connection”. Bạn có thể liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ internet nếu không chắc chắn.

Tiêu đề ảnh Set Up a D‐Link WBR‐2310 Wireless Router Step 17

Nhấp vào tùy chọn “Clone Your PC MAC Address” (nếu đang để trống). Với đa số người dùng, trường này đã được điền sẵn. Chỉ nhấp vào nếu trường MAC Address đang trống. Hầu hết người dùng có thể bỏ qua trường tên máy chủ trừ khi được nhà cung cấp dịch vụ internet chỉ định.

Tiêu đề ảnh Set Up a D‐Link WBR‐2310 Wireless Router Step 18

Lưu lại thiết lập. Nhấp vào nút “Connect” (Kết nối) để lưu lại thiết lập. Router sẽ khởi động lại trong khoảng một đến hai phút.

Tiêu đề ảnh Set Up a D‐Link WBR‐2310 Wireless Router Step 19

Kiểm tra kết nối. Mở trình duyệt web xem thử bạn có thể tải trang web hay không. Có thể bạn cần thử lại vài lần thì trang web đầu tiên mới tải được. Điều này là hết sức bình thường. Sau khi đã xác định rằng các trang web có thể tải, hãy tiến đến bước tạo mạng Wi-Fi.

Phần 4 của 5:

Tạo mạng Wi-Fi

Tiêu đề ảnh Set Up a D‐Link WBR‐2310 Wireless Router Step 20

Đăng nhập router. Nhập 192.168.0.1 vào cửa sổ trình duyệt trên máy tính kết nối với router thông qua cáp Ethernet. Sau đó, nhập mật khẩu mà bạn đã tạo ở phần trước khi được yêu cầu đăng nhập. Trường User Name vẫn là “admin”.

Tiêu đề ảnh Set Up a D‐Link WBR‐2310 Wireless Router Step 21

Nhấp vào thẻ “Setup”. Trình thiết lập sẽ mở ra.

Tiêu đề ảnh Set Up a D‐Link WBR‐2310 Wireless Router Step 22

Nhấp vào trình đơn “Wireless Settings” (Thiết lập Wi-Fi) trong khung bên trái. Trang mới sẽ mở ra cho phép bạn thiết lập mạng không dây.

Tiêu đề ảnh Set Up a D‐Link WBR‐2310 Wireless Router Step 23

Tích vào ô “Enable Wireless” (Kích hoạt mạng không dây). Mạng Wi-Fi sẽ được bật sau khi bạn lưu thiết lập.

Tiêu đề ảnh Set Up a D‐Link WBR‐2310 Wireless Router Step 24

Nhập tên mạng. Đặt tên cho mạng, lưu ý rằng tên này không nên bao gồm thông tin cá nhân của bạn vì mọi người sẽ nhìn thấy tên mạng này.

Tiêu đề ảnh Set Up a D‐Link WBR‐2310 Wireless Router Step 25

Chọn “WPA2” làm “Security Mode” (Chế độ bảo mật). Đây là phương pháp dẫn truyền không dây bảo mật nhất và không yêu cầu bất cứ nỗ lực nào từ phía bạn đối với chuẩn WEP lỗi thời. Mật khẩu WPA2 mạnh hầu như không thể bị bẻ khóa, trong khi mật khẩu WEP có thể bị bẻ khóa trong vòng chưa đầy 30 phút.

  Chọn WPA hoặc WEP nếu bạn có thiết bị lỗi thời chỉ hỗ trợ những giao thức này.

Tiêu đề ảnh Set Up a D‐Link WBR‐2310 Wireless Router Step 26

Tạo mật khẩu mạnh. Bất cứ ai nếu kết nối với mạng của bạn đều có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng, đặc biệt là nếu thiết bị không được bảo mật. Bạn cần chắc chắn rằng mình tạo mật khẩu mạnh nhưng dễ nhớ. Sau này có thể bạn sẽ cung cấp mật khẩu cho khách, vì thế hẳn là bạn không muốn mật khẩu này quá khó sử dụng. Hãy xem thêm trên mạng để biết cách tạo mật khẩu dễ nhớ và chọn cho mình mật khẩu thích hợp.

Tiêu đề ảnh Set Up a D‐Link WBR‐2310 Wireless Router Step 27

Nhấp vào nút “Save Settings” (Lưu thiết lập). Sau khi hệ thống lưu lại thiết lập mạng không dây thì Wi-Fi sẽ được bật. Quá trình này có thể mất từ 30 giây đến một phút. Sau đó, bạn có thể kết nối thiết bị với mạng không dây.

Tiêu đề ảnh Set Up a D‐Link WBR‐2310 Wireless Router Step 28

Kết nối thiết bị. Bây giờ mạng không dây đã được kích hoạt, bạn có thể kết nối thiết bị với Wi-Fi. Quá trình này sẽ khác nhau tùy vào thiết bị, nhưng nhìn chung bạn cần chọn tên Wi-Fi từ trong danh sách mạng sẵn có và nhập mật khẩu đã tạo. Với hầu hết thiết bị, đây là tất cả những gì bạn cần làm để kết nối Wi-Fi.

  Bạn có thể xem thêm hướng dẫn chi tiết về cách để kết nối với mạng WiFi.

Phần 5 của 5:

Điều chỉnh thiết lập

Tiêu đề ảnh Set Up a D‐Link WBR‐2310 Wireless Router Step 29

Thay đổi thiết lập Wi-Fi. Nếu cần thay đổi thiết lập cho Wi-Fi, bạn có thể mở phần “Wireless Settings” trong thẻ “Setup”. Những bước cơ bản đã được mô tả trong phần trên, nhưng bạn cũng có thể điều chỉnh kênh nếu bị nhiễu nhiều, bật “Extended Range Mode” (Chế độ phạm vi mở rộng), vân vân.

Tiêu đề ảnh Set Up a D‐Link WBR‐2310 Wireless Router Step 30

Thiết lập cổng chuyển tiếp. Nếu cần thiết lập cổng chuyển tiếp cho chương trình trên máy tính, bạn có thể mở phần “Port Forwarding” (Cổng chuyển tiếp) trong thẻ “Advanced” (Nâng cao). Khi chuyển tiếp các cổng, bạn cần tạo “quy tắc” cho mỗi ứng dụng. Hãy nhập địa chỉ IP của máy tính mà bạn đang thiết lập cổng chuyển tiếp và phạm vi của các cổng cần mở. Bạn có thể xem thêm hướng dẫn chi tiết về cách để thiết lập cổng chuyển tiếp trên bộ định tuyến.

Tiêu đề ảnh Set Up a D‐Link WBR‐2310 Wireless Router Step 31

Tạo bộ lọc website. Bạn có thể thiết lập để router chặn truy cập các trang cụ thể. Hãy mở thẻ “Advanced” trên trang cấu hình router và chọn “Website Filter” (Bộ lọc website), nhập website mà bạn muốn chặn truy cập rồi bật bộ lọc. Lưu ý: tùy chọn này sẽ tác động đến tất cả các thiết bị trong mạng.

Tiêu đề ảnh Set Up a D‐Link WBR‐2310 Wireless Router Step 32

Bật Gaming Mode (Chế độ chơi game). Nếu sử dụng router để chơi game bằng tay cầm điều khiển thì bạn có thể bật Gaming Mode để cải thiện kết nối và tìm thấy nhiều trận đấu hơn. Trong thẻ “Advanced”, hãy chọn “Advanced Network” (Mạng nâng cao), tích vào ô “Enable Gaming Mode” (Bật chế độ chơi game) và lưu lại thay đổi. Thao tác này sẽ định tuyến lại lưu lượng trò chơi nhằm cải thiện hiệu suất. Chúng tôi khuyến cáo bạn nên tắt chế độ này khi không chơi game.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/Thi%E1%BA%BFt-l%E1%BA%ADp-b%E1%BB%99-%C4%91%E1%BB%8Bnh-tuy%E1%BA%BFn-kh%C3%B4ng-d%C3%A2y-D%E2%80%90Link-WBR%E2%80%902310