Nếu gặp vấn đề khi gửi email, có thể bạn cần cập nhật cài đặt máy chủ SMTP (thiết lập dành cho các máy chủ thư đi). wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách tìm cài đặt máy chủ SMTP trong Outlook 365.

Tiêu đề ảnh Find the Smtp Server in Outlook 365 Step 1


Mở Outlook 365. Bạn sẽ tìm thấy ứng dụng trong menu Start (Windows) hoặc thư mục Applications của Finder (Mac).

Tiêu đề ảnh Find the Smtp Server in Outlook 365 Step 2

Trên Windows, bạn nhấp vào tab File (Tập tin) và nhấp vào Info (Thông tin). Tab này nằm ở góc trên bên trái cửa sổ ứng dụng.

    Trên Mac, hãy nhấp vào Preferences (Tùy chọn) > Accounts (Tài khoản).

Tiêu đề ảnh Find the Smtp Server in Outlook 365 Step 3

Nhấp vào tùy chọn Account Settings (Cài đặt tài khoản). Nhiều tùy chọn hơn sẽ hiện ra.

Tiêu đề ảnh Find the Smtp Server in Outlook 365 Step 4

Nhấp vào Manage profiles (Quản lý hồ sơ). Một hộp thoại sẽ bật lên.

Tiêu đề ảnh Find the Smtp Server in Outlook 365 Step 5

Nhấp vào Email accounts (Tài khoản email). Cửa sổ “Account Settings” sẽ mở ra.

Tiêu đề ảnh Find the Smtp Server in Outlook 365 Step 6

Nhấp vào tab Email nằm dọc phía đầu cửa sổ, cùng với các tab như Data Files (Tập tin dữ liệu) và Address Books (Sổ địa chỉ).

Tiêu đề ảnh Find the Smtp Server in Outlook 365 Step 7

Nhấp đúp vào địa chỉ email mà bạn muốn tìm thông tin máy chủ SMTP. Sau khi bạn nhấp đúp vào đó, một cửa sổ khác sẽ mở ra.

    Máy chủ SMTP sẽ được liệt kê bên dưới tiêu đề “Server Information” (Thông tin máy chủ). Nếu như vẫn chưa đủ thông tin, bạn có thể nhấp vào More Settings (Cài đặt khác) > Advanced (Nâng cao).

    Thông thường, tên máy chủ SMTP sẽ có cấu trúc tương tự như sau: “smtp.tên nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử.com”. Hãy kiểm tra xem đối với nhà cung cấp thư điện tử hiện tại (ví dụ: Gmail) thì bạn nên nhập tên gì. Những nhà cung cấp như Microsoft 365, Outlook, Hotmail và Live.com thường sử dụng tên “smtp.office.365.com”, còn đối với MSN là “smtp-mail.outlook.com”.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/T%C3%ACm-c%C3%A0i-%C4%91%E1%BA%B7t-m%C3%A1y-ch%E1%BB%A7-SMTP-trong-Outlook-365