Địa chỉ IP là cách để cung cấp thông tin về nơi bạn cần truy cập trong mạng. Mọi thiết bị trong mạng đều có địa chỉ IP “riêng” trong mạng đó, còn toàn bộ mạng lại có IP “công cộng” trên mạng Internet. Mặc dù địa chỉ IP của thiết bị có thể thay đổi mỗi khi bạn bật chúng lên thì địa chỉ IP của bộ định tuyến hoặc IP “default gateway” (cổng mặc định) vẫn giữ nguyên và quyết định địa chỉ IP của các thiết bị khác trong mạng. Cách tìm địa chỉ IP phụ thuộc vào thiết bị mà bạn đang sử dụng.

Khái niệm cơ bản về IP

Tiêu đề ảnh Find Out Your IP Address Step 1

Tìm địa chỉ IP công cộng nếu muốn mạng internet xác định được IP của bạn. Đây là địa chỉ IP của máy tính hoặc mạng hiển thị trên internet. Nếu cần hướng kết nối trực tiếp từ mạng đến máy tính, bạn cần dùng địa chỉ IP công cộng. Mọi người thường dùng địa chỉ IP công cộng để cài đặt máy chủ game, máy chủ proxy, hoặc máy chủ FTP.

  Nhấp chuột vào đây để tìm địa chỉ IP công cộng.

Tiêu đề ảnh Find Out Your IP Address Step 2

Tìm địa chỉ IP riêng khi bạn cần IP của một thiết bị cụ thể trong mạng. Đây là địa chỉ IP của một thiết bị trong mạng. Mọi thiết bị được kết nối mạng đều có địa chỉ IP riêng. Điều này cho phép bộ định tuyến truyền tải thông tin phù hợp tới thiết bị chính xác. Địa chỉ IP riêng của thiết bị không hiển thị trên internet. Hãy chọn phương pháp phù hợp với thiết bị bạn đang sử dụng:

  Windows

  Mac

  Android

  iPhone

Tiêu đề ảnh Find Out Your IP Address Step 3

Tìm IP bộ định tuyến/Default Gateway khi bạn cần thay đổi mạng gia đình. Đây là địa chỉ IP của bộ định tuyến mạng. Địa chỉ này cho phép bạn truy cập trang cấu hình của bộ định tuyến. Địa chỉ IP của bộ định tuyến là nền tảng của toàn bộ địa chỉ IP của các thiết bị trong mạng. Phương pháp tìm kiếm còn phụ thuộc xem bạn dùng Windows hay Mac:

  Windows

  Mac

Phương pháp 1 của 7:

Tìm địa chỉ IP công cộng

Tiêu đề ảnh Find Out Your IP Address Step 4


Mở trình duyệt web trên máy tính hoặc thiết bị. Bạn có thể sử dụng máy hoặc thiết bị kết nối mạng để xác định địa chỉ IP công cộng của mạng.

  Đảm bảo rằng thiết bị đã được kết nối với mạng. Ví dụ, nếu sử dụng điện thoại thông minh và chưa kết nối với Wi-Fi, bạn sẽ tìm được địa chỉ IP của mạng dữ liệu điện thoại thay vì của mạng.

Tiêu đề ảnh Find Out Your IP Address Step 5

Truy cập Google. Sử dụng Google là một trong những cách đơn giản nhất để tìm địa chỉ IP. Ngoài ra còn nhiều trang web có thể giúp bạn. Hầu như công cụ tìm kiếm nào cũng tìm được địa chỉ IP.

Tiêu đề ảnh Find Out Your IP Address Step 6

Gõ “my ip” (IP của tôi) và tìm kiếm. Bạn sẽ thấy địa chỉ IP công cộng hiển thị ngay đầu kết quả tìm kiếm.

Tiêu đề ảnh Find Out Your IP Address Step 7

Tìm địa chỉ IP công cộng. Địa chỉ IP công cộng sẽ hiển thị ở ngay đầu kết quả tìm kiếm trên Google. Đây là địa chỉ IP mà mạng hiển thị trên internet.

Phương pháp 2 của 7:

Tìm địa chỉ IP riêng (Windows)

Tiêu đề ảnh Find Out Your IP Address Step 8

Nhấp chuột vào nút Start. Đây là thao tác mở trình đơn Start hoặc Screen.

Tiêu đề ảnh Find Out Your IP Address Step 9

Gõ “cmd” và nhấn . Enter để mở Command Prompt. Sau khi mở trình đơn Start hoặc Screen, gõ “cmd” và nhấn phím Enter để khởi động Command Prompt.

  Trên Windows 7 và các phiên bản mới hơn, bạn có thể chọn Command Prompt từ trình đơn Start.

Tiêu đề ảnh Find Out Your IP Address Step 10

.ipconfig và nhấn Enter. Thao tác này sẽ hiển thị tất cả thông tin của mạng. Có thể bạn phải mở rộng màn hình Command Prompt để xem toàn bộ thông tin.

Tiêu đề ảnh Find Out Your IP Address Step 11

Tìm bộ điều hợp mạng hoạt động. Đa số máy tính đều có 1 hoặc 2 bộ điều hợp, mặc dù phải phụ thuộc nhiều vào phần cài đặt. Nếu vừa có thể kết nối không dây vừa kết nối bằng cáp Ethernet thì máy có ít nhất 2 bộ điều hợp. Xem tên bộ điều hợp trong danh sách để xác định cái bạn đang cần tìm.

  Nếu bộ điều hợp không được sử dụng, chẳng hạn như cổng Ethernet không cắm cáp, Media state sẽ hiển thị Media disconnected.

Tiêu đề ảnh Find Out Your IP Address Step 12

Quan sát mục .IPv4 Address . Đây là địa chỉ IP riêng của thiết bị. Bạn sẽ cần địa chỉ này khi cần khắc phục sự cố hoặc cấu hình lại mạng nội bộ. Mỗi thiết bị trong mạng sẽ có địa chỉ IP riêng biệt nhưng tương tự.

Phương pháp 3 của 7:

Tìm địa chỉ IP riêng (Mac)

Tiêu đề ảnh Find Out Your IP Address Step 13

Nhấp chuột vào trình đơn Apple và chọn “System Preferences” (Tùy chỉnh Hệ thống). Đây là thao tác mở trình đơn System Preferences.

Tiêu đề ảnh Find Out Your IP Address Step 14

Nhấp chuột vào tùy chọn “Network” (Mạng). Một cửa sổ mới sẽ xuất hiện, bộ điều tiếp của mạng được liệt kê trong danh sách bên trái.

Tiêu đề ảnh Find Out Your IP Address Step 15

Chọn bộ điều hợp hoạt động. Thông thường, bộ điều hợp hoạt động sẽ được chọn tự động. Nếu có nhiều bộ điều hơp, hãy chọn cái bạn muốn kiểm tra địa chỉ IP. Nếu bộ điều hợp hiện không kết nối, thông báo bên cạnh sẽ hiện màu đỏ.

Tiêu đề ảnh Find Out Your IP Address Step 16

Tìm địa chỉ IP. Địa chỉ IP riêng của Mac sẽ được liệt kê trong mục “IP Address”.

  Trên các phiên bản OS X cũ hơn, bạn cần nhấp chuột vào tab “TCP/IP” ngay đầu cửa sổ để xem mục “IP Address” (Địa chỉ IP).

Phương pháp 4 của 7:

Tìm địa chỉ IP riêng (Android)

Tiêu đề ảnh Find Out Your IP Address Step 17

Mở ứng dụng Settings (Cài đặt).

Tiêu đề ảnh Find Out Your IP Address Step 18

Chọn “Wi-Fi.

Tiêu đề ảnh Find Out Your IP Address Step 19

Nhấn nút Menu (⋮) và chọn “Advanced” (Nâng cao).

Tiêu đề ảnh Find Out Your IP Address Step 20

Kéo xuống dưới cùng trình đơn Advanced và tìm trường “IP address”. Trường này sẽ hiển thị địa chỉ IP riêng của thiết bị Android.

Phương pháp 5 của 7:

Tìm địa chỉ IP riêng (iPhone)

Tiêu đề ảnh Find Out Your IP Address Step 21

Mở ứng dụng Settings.

Tiêu đề ảnh Find Out Your IP Address Step 22

Chọn “Wi-Fi. Đây là thao tác mở danh sách mạng không dây khả dụng.

Tiêu đề ảnh Find Out Your IP Address Step 23

Nhấn nút ⓘ cạnh tên mạng không dây. Đây là thao tác mở thông tin chi tiết của mạng không dây mà thiết bị đang kết nối.

Tiêu đề ảnh Find Out Your IP Address Step 24

Tìm mục “IP Address”. Mục này thường nằm ngay đầu danh sách và hiển thị địa chỉ IP của iPhone.

Phương pháp 6 của 7:

Tìm địa chỉ IP bộ định tuyến/Default Gateway (Windows)

Tiêu đề ảnh Find Out Your IP Address Step 25

Nhấp chuột vào nút Start và gõ “cmd. Đây là thao tác mở Command Prompt.

Tiêu đề ảnh Find Out Your IP Address Step 26

.ipconfig và nhấn Enter. Danh sách tất cả các bộ điều hợp của mạng sẽ xuất hiện.

Tiêu đề ảnh Find Out Your IP Address Step 27

Tìm mục .Default Gateway của bộ điều hợp hoạt động. Tìm bộ điều hợp mạng bạn đang sử dụng bằng cách kiểm tra tên. Mục Default Gateway sẽ hiển thị địa chỉ IP của bộ định tuyến.

  Bộ điều hợp không được sử dụng sẽ hiển thị Media disconnected.

Phương pháp 7 của 7:

Tìm địa chỉ IP bộ định tuyến/Default Gateway (Mac)

Tiêu đề ảnh Find Out Your IP Address Step 28

Nhấp chuột vào Apple Menu và chọn “System Preferences.

Tiêu đề ảnh Find Out Your IP Address Step 29

Nhấp chuột vào tùy chọn “Network” (Mạng).

Tiêu đề ảnh Find Out Your IP Address Step 30

Chọn bộ điều hợp mạng. Bộ điều hợp mà bạn đang kết nối sẽ hiển thị màu xanh lá.

Tiêu đề ảnh Find Out Your IP Address Step 31

Tìm mục “Router” (Bộ định tuyến). Địa chỉ IP ở mục này là địa chỉ của bộ định tuyến/default gateway.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/T%C3%ACm-%C4%91%E1%BB%8Ba-ch%E1%BB%89-IP