WikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách xem một SSID (Service Set Identifier – Dịch vụ Xác lập Định danh), hiểu đơn giản chính là tên của mạng mà máy tính đã kết nối. Nếu bạn đang kết nối với mạng không dây, SSID là tên của mạng Wi-Fi mà bạn đã kết nối. Xem SSID của mạng cũng chính là mở thiết lập Wi-Fi của bạn lên và nhìn vào tên mạng.

Phương pháp 1 của 2:

Trên Windows

Tiêu đề ảnh Find the SSID on a Computer Step 1


Nhấp vào

Tiêu đề ảnh Windowswifi.png

. Một cửa sổ với các mạng không dây gần bạn sẽ mở ra.

  Có thể trước hết bạn phải nhấp vào nút ^ để tìm biểu tượng của Wi-Fi.

  Nếu bạn thấy dấu “x” bên cạnh biểu tượng Wi-Fi, nhấp vào đó rồi nhấp tiếp vào Wi-Fi Off (Wi-Fi đang tắt) để mở nó lại.

Tiêu đề ảnh Find the SSID on a Computer Step 2

Tìm tên mạng hiện hành của bạn. Mạng mà bạn đã kết nối sẽ xuất hiện ở đầu cửa sổ. Bạn sẽ thấy trạng thái “Connected” (Đã kết nối) ngay bên dưới tên của mạng của mình.

Tiêu đề ảnh Find the SSID on a Computer Step 3

Xem qua các SSID có sẵn khác. Bạn sẽ thấy một danh sách các mạng nằm trong cửa sổ bật lên; mỗi tên trong danh sách này là một SSID của mạng cụ thể.

Phương pháp 2 của 2:

Trên Mac

Tiêu đề ảnh Find the SSID on a Computer Step 4

Nhấp vào ứng dụng

Tiêu đề ảnh Macwifi.png

nằm ở góc trên, bên phải màn hình.

  Nếu bạn nhìn thấy biểu tượng

  Tiêu đề ảnh Macwifioff.png

  ở đây, nhấp vào đó rồi chọn Turn Wi-Fi On (Mở Wi-Fi lên).

Tiêu đề ảnh Find the SSID on a Computer Step 5

Nhìn vào tên mạng. Tên mạng mà phía bên trái có một dấu chính là SSID mạng hiện hành của bạn.

Tiêu đề ảnh Find the SSID on a Computer Step 6

Xem qua các SSID có sẵn khác. Bất kỳ tên mạng nào mà nhìn bạn thấy ở đây đều là SSID của các mạng khác gần bạn.

  Để xem SSID mạng do nhà máy xác lập, bạn phải nhìn vào thông số ở phần “Network Name” (Tên Mạng) hay “SSID” nằm phía dưới của bộ định tuyến.

  Bạn không thể xem được SSID do nhà máy xác lập của mạng khác thông qua máy tính của mình, chỉ có thể xem trực quan trên bộ định tuyến đó.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/T%C3%ACm-t%C3%AAn-m%E1%BA%A1ng-Wi%E2%80%90Fi-tr%C3%AAn-m%C3%A1y-t%C3%ADnh