Theo nguyên lý cơ bản của kinh tế học, nếu một công ty giảm giá sản phẩm bán ra, họ sẽ bán được nhiều sản phẩm hơn, nhưng số tiền thu được cho mỗi sản phẩm cũng ít hơn. Số “tiền tăng thêm” này — số doanh thu có được từ việc bán thêm một sản phẩm — là doanh thu biên.

Phần 1 của 3:

Tính doanh thu biên

Tiêu đề ảnh Calculate Marginal Revenue Step 1


Tìm tổng doanh thu bằng phương trình:

  Tổng doanh thu=Giá hiện tại của mỗi sản phẩmx Số sản phẩm hiện tại được bán ra{displaystyle {text{Tổng doanh thu}}={begin{aligned}{text{Giá hiện tại của mỗi sản phẩm}}\x {text{Số sản phẩm hiện tại được bán ra}}end{aligned}}}

Tiêu đề ảnh Calculate Marginal Revenue Step 2

Xem xét mức giá thay đổi thấp hơn và xác định số lượng sản phẩm bán ra với giá đó. Bước này đòi hỏi sự phân tích thị trường cụ thể.

Tiêu đề ảnh Calculate Marginal Revenue Step 3

Tìm doanh thu thay thế bằng phương trình:

  Doanh thu thay thế=(Giá thay thế)(Số sản phẩm bán ra thay thế){displaystyle {text{Doanh thu thay thế}}=({text{Giá thay thế}})({text{Số sản phẩm bán ra thay thế}})}

Tiêu đề ảnh Calculate Marginal Revenue Step 4

Tính chi phí biên bằng phương trình:

  Chi phí biên=Doanh thu thay thếDoanh thu ban đầuSố sản phẩm bán ra thay thếSố sản phẩm bán ra hiện tại{displaystyle {text{Chi phí biên}}={frac {{text{Doanh thu thay thế}}-{text{Doanh thu ban đầu}}}{{text{Số sản phẩm bán ra thay thế}}-{text{Số sản phẩm bán ra hiện tại}}}}}

  .

  Nói cách khác, doanh thu biên là sự thay đổi trong doanh thu cho mỗi sản phẩm tăng thêm khi bán ra.

Tiêu đề ảnh Calculate Marginal Revenue Step 5

Xem ví dụ: Một công ty bán 500 áo thun với giá $25 một chiếc.

  Tổng doanh thu=($25)(500)=$12.500{displaystyle {text{Tổng doanh thu}}=($25)(500)=$12.500}

  Công ty quyết định giảm giá bán còn $24 để bán 530 áo thun.

  Doanh thu thay thế=($24)(530)=$12.720{displaystyle {text{Doanh thu thay thế}}=($24)(530)=$12.720}

  Doanh thu biên=1272012500530500=22030=$7,33{displaystyle {text{Doanh thu biên}}={frac {12720-12500}{530-500}}={frac {220}{30}}=$7,33}

Phần 2 của 3:

Phân tích doanh thu biên

Tiêu đề ảnh Calculate Marginal Revenue Step 6

Bắt đầu với dữ liệu chính xác. Thông thường, bạn sẽ phải tiếp cận các số liệu kiểm kê của công ty hoặc báo cáo doanh thu để xác định số sản phẩm bán ra. Việc tìm mức giá thay thế khi bán thêm một sản phẩm là khó hơn nhiều và đòi hỏi phải có kỹ năng phân tích thị trường.

  Lưu ý, doanh thu biên chỉ hữu ích khi phân tích một sản phẩm. Một số báo cáo chỉ liệt kê dữ liệu cho từng nhóm sản phẩm.

Tiêu đề ảnh Calculate Marginal Revenue Step 7

Tránh doanh thu biên âm. Doanh thu biên âm có nghĩa là công ty sẽ giảm doanh thu nếu họ hạ giá sản phẩm. Trong trường hợp này, việc bán thêm sản phẩm sẽ không bù lại được cho việc hạ giá bán cho mỗi sản phẩm.

Tiêu đề ảnh Calculate Marginal Revenue Step 8

So sánh với chi phí biên để xác định lợi nhuận. Các công ty giữ được sự cân bằng tối ưu giữa giá bán và doanh thu thường có mức sản lượng mà ở đó doanh thu biên bằng với chi phí biên. Chi phí biên là chi phí mà công ty sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm.

  Chi phí biên=Chi phí sản xuất thay thếChi phí sản xuất hiện tạiSố sản phẩm bán ra thay thếSố sản phẩm bán ra hiện tại{displaystyle {text{Chi phí biên}}={frac {{text{Chi phí sản xuất thay thế}}-{text{Chi phí sản xuất hiện tại}}}{{text{Số sản phẩm bán ra thay thế}}-{text{Số sản phẩm bán ra hiện tại}}}}}

  .

  Ví dụ, hãng Kim’s Soda sản xuất 200 lon soda với chi phí $50. Kim có thể chi $60 để sản xuất 225 lon.

  Chi phí biên=6050225200=$0,40{displaystyle {text{Chi phí biên}}={frac {60-50}{225-200}}=$0,40}

  . Kim’s soda sẽ chỉ thực hiện kế hoạch này nếu doanh thu biên bằng hoặc lớn hơn $0,40.

Phần 3 của 3:

Hiểu các cấu trúc thị trường khác nhau

Tiêu đề ảnh Calculate Marginal Revenue Step 9

Hiểu về doanh thu biên trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Trong ví dụ trên, chúng ta xem xét ở mô hình thị trường đơn giản hoá, được xem là chỉ có một công ty mà không có đối thủ cạnh tranh (độc quyền). Tuy nhiên, thông thường thì các công ty phải giữ giá bán thấp do áp lực cạnh tranh. Trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, doanh thu biên không thay đổi với số lượng sản phẩm bán ra, vì giá sản phẩm là cố định.

  Ví dụ, Kim, công ty sản xuất soda trong ví dụ trên, bây giờ phải cạnh tranh với hàng trăm hãng sản xuất soda khác. Giá của mỗi lon soda là $0,50 — nếu giá thấp hơn thì Kim’s sẽ bị lỗ, còn nếu cao hơn thì khách hàng sẽ chọn mua các sản phẩm khác. Doanh thu biên luôn luôn là $0,50 vì Kim không thể bán với bất kỳ giá nào khác.

Tiêu đề ảnh Calculate Marginal Revenue Step 10

Hiểu về doanh thu biên trong thị trường cạnh tranh độc quyền. Trong thực tế, các hãng nhỏ tạo nên các môi trường có tính cạnh tranh cao thực ra không hoàn hảo. Họ không phản ứng ngay lập tức với sự thay đổi giá của nhau, họ không nắm rõ về sự cạnh tranh mà họ đang đối mặt, và họ cũng không luôn luôn đặt ra mức giá có thể tối đa hoá lợi nhuận. Kiểu hệ thống thị trường này gọi là “cạnh tranh độc quyền.” Doanh thu biên thường giảm với từng sản phẩm tăng thêm được bán ra, tuy không giảm sâu như trong thị trường độc quyền.

  Ví dụ, Kim giảm giá bán 1 lon soda từ $1 xuống còn $0,85. Họ có thể vẫn nhận được doanh thu thêm, nhưng trong thị trường độc quyền thì khách hàng vẫn sẽ mua soda của đối thủ cạnh tranh với mức giá cao hơn.

Tiêu đề ảnh Calculate Marginal Revenue Step 11

Biết về doanh thu biên trong thị trường độc quyền nhóm. Trong thị trường độc quyền nhóm, có một số ít các hãng lớn cạnh tranh với nhau để kiểm soát thị trường. Doanh thu biên thường có xu hướng giảm với từng đơn vị sản phẩm tăng thêm được bán ra, như trong thị trường độc quyền. Tuy nhiên, trong thực tế, các hãng trong thị trường độc quyền nhóm thường không muốn giảm giá bán, bởi việc này có thể dẫn tới cuộc chiến giảm giá khiến cho tất cả đều bị giảm lợi nhuận. Thông thường, các hãng lớn trong thị trường độc quyền sẽ chỉ giảm giá bán để loại một đối thủ cạnh tranh nhỏ hơn ra khỏi thị trường, sau đó họ lại cùng nhau tăng giá để tăng lợi nhuận cho tất cả. Nếu các hãng trong thị trường độc quyền nhóm thoả thuận đặt mức giá kiểu như vậy, mức doanh thu sẽ phụ thuộc vào quảng cáo và các yếu tố khác, không phụ thuộc vào giá.

  Kim đã trở thành một hãng sản xuất soda lớn, và hiện đang chia sẻ thị trường với Linda và Andy, hai hãng sản xuất soda khác. Ba hãng này thoả thuận bán soda với một mức giá bằng nhau, do đó doanh thu biên cho từng lon soda bán thêm sẽ không thay đổi, cho dù họ chọn mức giá nào. Nếu Jeff thành lập một hãng nhỏ để bán soda với giá thấp hơn cạnh tranh với mức giá thổi phồng của họ, ba hãng này có thể giảm giá sản phẩm xuống thấp đến mức Jeff buộc phải ngừng hoạt động. Các hãng này chấp nhận giảm doanh thu biên tạm thời vì họ có thể tăng giá trở lại sau khi đã loại được Jeff ra khỏi sân chơi.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/T%C3%ADnh-Doanh-thu-bi%C3%AAn