Hình trụ là một hình khối đơn giản có hai mặt đáy là hai hình tròn song song và bằng nhau. Nếu muốn tính thể tích hình trụ, tất cả những gì bạn cần phải làm là tìm ra chiều cao (h) và bán kính (r) của nó, sau đó thay vào công thức : V = hπr2.

Phương pháp 1 của 1:

Tính Thể tích Hình trụ

Tiêu đề ảnh Calculate the Volume of a Cylinder Step 1


Tìm bán kính đáy. Bạn có thể chọn bất kỳ mặt đáy nào để tính vì chúng bằng nhau. Nếu đã biết bán kính, bạn có thể thực hiện bước tiếp theo. Nếu không biết bán kính thì hãy lấy thước đo khoảng cách rộng nhất trên đường tròn rồi lấy kết quả có được chia cho 2. Cách này sẽ cho ra kết quả chính xác hơn là đo một nửa đường kính. Giả dụ bán kính hình tròn là 2,5 cm, hãy viết kết quả ra.

  Nếu biết đường kính hình tròn, chỉ cần chia nó cho 2.

  Nếu bạn biết chu vì, thì chia số đó cho 2π để có số đo bán kính.

Tiêu đề ảnh Calculate the Volume of a Cylinder Step 2

Tính diện tích đáy tròn. Để làm việc này, chỉ cần dùng công thức tính diện tích hình tròn, A = πr2. Thay số đo của bán kính vào công thức như sau:

  A = π x 2,52 =

  A = π x 6,25.

  Vì π xấp xỉ 3,14 khi được làm tròn đến 2 số thập phân, ta có diện tích hình tròn đáy là 19,63 cm2

Tiêu đề ảnh Calculate the Volume of a Cylinder Step 3

Tìm chiều cao của hình trụ. Nếu đã biết chiều cao thì hãy chuyển sang bước tiếp theo, còn nếu không thì bạn hãy dùng thước để đo. Chiều cao của hình trụ là khoảng cách của 2 đáy trên mặt bên. Ví dụ ta có chiều cao hình trụ là 10 cm, hãy viết con số này ra trước đã. Trong hình ví dụ bên trên, giá trị được lấy là 4 inch, bạn có thể chiếu theo giá trị đó.

Tiêu đề ảnh Calculate the Volume of a Cylinder Step 4

Nhân diện tích đáy với chiều cao. Bạn có thể hiểu thể tích hình trụ đơn giản là thể tích khi mà diện tích đáy được đặt dồn lên nhau cho đến hết chiều cao của hình trụ. Do chúng ta đã biết diện tích đáy hình trụ là 19,63 cm2 và chiều cao là 10 cm, bây giờ chỉ cần nhân chúng lại với nhau để ra thể tích hình trụ. 19,63 cm2 x 10 cm = 196,3 cm3 Đây chính là đáp án cuối cùng của bạn.

  Luôn luôn biểu diễn đơn vị của bạn dưới dạng lập phương vì ta đang thực hiện phép đo trong không gian 3 chiều.

  Hãy chắc chắn rằng bạn đã đo đạc chính xác.

  Làm nhiều bài tập thực hành để khi áp dụng vào thực tế bạn sẽ biết mình nên làm gì.

  Sẽ dễ hơn đếu bạn dùng máy tính.

  Có một quy luật chung, thể tích một vật bằng diện tích đáy nhân với chiều cao vật đó. (tuy nhiên một số trường hợp thì lại không chính xác, ví dụ hình nón).

  Nhớ rằng đường kính là dây cung lớn nhất trong một hình tròn hoặc đường tròn, nói cách khác là phép đo cho kết quả lớn nhất có thể có giữa 2 điểm trên đường tròn hoặc hình tròn. Chọn một mép đường tròn nằm ở mốc số 0 của thước kẻ/thước cuộn, và thực hiện phép đo lớn nhất có thể mà không làm điểm số 0 dịch chuyển, đó chính là số đo đường kính.

  Sẽ dễ dàng hơn nếu ta tìm số đo đường kính rồi chia cho 2 để tìm bán kính chính xác mà không cần phải xác định tâm hình tròn.

  Một khi đã tính ra diện tích đáy, hãy xem việc nhân với chiều cao như là việc cộng dồn đáy theo chiều cao. Nói cách khác, bạn chỉ đơn giản là đang “xếp chồng” các đáy tròn cho đến khi hết chiều cao, và khi đã tính ra kết quả rồi thì đó chính là thể tích của bạn.

  Thể tích hình trụ được tính theo công thức V = πr2h, và π xấp xỉ bằng 22/7.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/T%C3%ADnh-Th%E1%BB%83-t%C3%ADch-H%C3%ACnh-tr%E1%BB%A5