Có phải bạn muốn thay đổi thiết bị khởi động hoặc đặt giờ hệ thống? BIOS là nơi mà bạn cần truy cập. BIOS điều khiển toàn bộ tính năng bậc thấp trên PC và bạn cần truy cập chương trình này nếu muốn tiến hành bất cứ thay đổi nào. Quá trình truy cập BIOS sẽ khác nhau tùy theo máy tính, nhưng về cơ bản vẫn tương tự.

Phương pháp 1 của 2:

Truy cập BIOS

Tiêu đề ảnh Enter BIOS Step 1


Khởi động lại máy tính. Vì BIOS điều khiển hầu hết những tính năng cơ bản của hệ thống nên bạn phải truy cập chương trình này trước khi Windows nạp.

Tiêu đề ảnh Enter BIOS Step 2

Nhấn phím Setup. Ngay khi biểu tượng của nhà sản xuất hiện ra, bạn hãy nhấn phím được chỉ định để truy cập Setup hoặc BIOS. Những phím thường thấy là F1, F2 và Delete.

    Nếu bạn không nhấn phím này kịp thời, Windows sẽ nạp và bạn cần khởi động lại mới truy cập được BIOS.

Tiêu đề ảnh Enter BIOS Step 3

Điều hướng trên BIOS. Sau khi nạp BIOS, bạn có thể sử dụng bàn phím để điều hướng các trình đơn. Chuột hầu như sẽ không hoạt động ở đây. Bạn có thể sử dụng BIOS để thay đổi cài đặt cơ bản đối với phần cứng.

Phương pháp 2 của 2:

Truy cập cài đặt UEFI trên Windows 8

Tiêu đề ảnh Enter BIOS Step 4

Mở thanh Charms và nhấp vào nút Settings (Cài đặt). Bạn có thể truy cập thanh Charms bằng cách di con trỏ chuột lên góc trên/dưới bên phải màn hình.

    Trên Windows 8, bạn sẽ thấy rằng trình tự khởi động máy tính diễn ra quá nhanh để có thể kịp nhấn phím Setup. Chính vì điều này, Windows 8 cho phép bạn khởi động vào trình đơn Advanced (Nâng cao). Bạn phải tiến hành tác vụ này trên Windows.

Tiêu đề ảnh Enter BIOS Step 5

Nhấp vào nút nguồn (Power).

Tiêu đề ảnh Enter BIOS Step 6

Nhấn giữ phím .Shift và nhấp vào “Restart” (Khởi động lại).

Tiêu đề ảnh Enter BIOS Step 7

Nhấp vào “Troubleshoot” (Xử lý sự cố) và chọn “Advanced options” (Tùy chọn nâng cao).

Tiêu đề ảnh Enter BIOS Step 8

Nhấp vào “UEFI Firmware Settings” (Cài đặt phần cứng UEFI). Có thể bạn cần nhấp vào “Restart” lần nữa.

    Bây giờ bạn sẽ có thể thay đổi cài đặt UEFI, quá trình này tương tự như khi thiết lập BIOS.

    Không nên thay đổi bất kỳ thiết lập nào trên BIOS trừ khi bạn chắc chắn về những gì mình đang làm.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/Truy-c%E1%BA%ADp-BIOS