Đây là bài viết hướng dẫn bạn truy cập và kiểm soát máy tính từ một máy tính khác bằng cách cài đặt phần mềm điều khiển máy tính từ xa trên cả hai máy tính. Sau khi cả hai máy tính đều được cài đặt chương trình, bạn có thể đặt một máy tính làm “máy chủ” để nó có thể được kiểm soát từ bất kỳ đâu, miễn là cả hai máy tính đều có kết nối mạng internet, được mở nguồn và được cài đặt phần mềm phù hợp. Các chương trình như TeamViewer và Chrome Remote Desktop đều có thể cài đặt được trên cả hai máy tính Windows và Mac; còn Windows Remote Desktop chỉ hoạt động trên máy tính chủ Windows (sử dụng hệ điều hành Windows 10 Professional) và được truy cập bởi máy tính Windows hoặc Mac khác.

Phương pháp 1 của 3:

Sử dụng chương trình Chrome Remote Desktop

Tiêu đề ảnh Access Another Computer from Your Computer Step 1


Cài đặt Chrome Remote Desktop trên cả hai máy tính. Đây là công cụ miễn phí của Google cho phép bạn điều khiển máy tính từ xa trên một máy tính khác. Công cụ này đòi hỏi bạn phải sử dụng trình duyệt web Google Chrome; vì vậy, nếu bạn chưa cài đặt Chrome, hãy tải chương trình từ https://www.google.com/chrome. Bạn cần hoàn thành các bước sau trên cả hai máy tính:

  Mở Google Chrome.

  Truy cập https://remotedesktop.google.com/access

  Nhấp vào biểu tượng mũi tên màu xanh biển và trắng. Màn hình sẽ xuất hiện cửa sổ mới đưa bạn đến trang Chrome Remote Desktop trên cửa hàng Chrome.

  Nhấp vào Add to Chrome (Thêm vào Chrome) trên cửa hàng Chrome, rồi nhấp vào Add extension (Thêm tiện ích mở rộng) để xác nhận.

  Đóng cửa sổ cửa hàng Chrome để bạn có thể xem lại trang gốc.

  Nhấp vào nút ACCEPT & INSTALL (Chấp nhận & Cài đặt) màu xanh biển và trắng, rồi cho phép các quyền truy cập được tiếp tục theo yêu cầu.

  Nhập tên cho máy tính và nhấp vào NEXT (Tiếp tục).

  Nhập và xác nhận mã PIN 6 chữ số. Sau khi xác nhận, Remote Desktop sẽ khởi động.

Tiêu đề ảnh Access Another Computer from Your Computer Step 2

Tạo mã hỗ trợ trên máy tính mà bạn muốn truy cập. Bây giờ Chrome Remote Desktop đã được cài đặt trên cả hai máy tính, bạn cần tạo mã để máy tính khác có thể sử dụng khi truy cập. Mã chỉ có hiệu lực trong 5 phút tính từ lúc tạo; vì vậy, bạn cần thực hiện việc này trước khi tạo kết nối. Sau đây là cách tạo mã trên máy tính nhận kết nối:

  Nhấp vào thẻ Remote Support (Hỗ trợ từ xa) ở gần đầu trang.

  Nhấp vào nút GENERATE CODE (Tạo mã).

Tiêu đề ảnh Access Another Computer from Your Computer Step 3

Truy cập https://remotedesktop.google.com/support trên máy tính sẽ thực hiện kết nối. Hãy nhớ rằng bạn cần thực hiện việc này bằng trình duyệt web Google Chrome.

Tiêu đề ảnh Access Another Computer from Your Computer Step 4

Nhập mã hỗ trợ vào trường trống “Give Support” (Trao quyền hỗ trợ) và nhấp vào Connect (Kết nối). Đó là trường trống thứ hai trên trang. Một lời mời sẽ được gửi đến máy tính mà bạn muốn truy cập.

Tiêu đề ảnh Access Another Computer from Your Computer Step 5

Nhấp vào Share (Chia sẻ) trên máy tính nhận kết nối. Sau một lúc, màn hình của máy tính ở xa sẽ hiển thị trên trình duyệt Chrome của máy tính đang kết nối.

Tiêu đề ảnh Access Another Computer from Your Computer Step 6

Nhấp vào Stop Sharing (Dừng chia sẻ) trên máy tính đang chia sẻ để kết thúc kết nối bất kỳ lúc nào.

Phương pháp 2 của 3:

Sử dụng chương trình TeamViewer

Tiêu đề ảnh Access Another Computer from Your Computer Step 7

Truy cập https://www.teamviewer.com/en/download từ trình duyệt web. Bạn có thể sử dụng TeamViewer để điều khiển máy tính Windows hoặc Mac khác bằng máy tính đang dùng. TeamViewer là chương trình miễn phí cho sử dụng cá nhân và phi thương mại.

  Nếu TeamViewer xác định sai hệ điều hành của bạn, hãy nhấp vào hệ điều hành mà bạn đang dùng trong các lựa chọn hiển thị ở giữa trang.

Tiêu đề ảnh Access Another Computer from Your Computer Step 8

Kéo thanh cuộn xuống và nhấp vào Download TeamViewer (Tải TeamViewer). Đó là nút màu xanh lá ở gần đầu trang. Thao tác này sẽ tải tập tin cài đặt TeamViewer về máy tính của bạn.

  Tùy thuộc vào cài đặt của trình duyệt mà bạn phải lưu tập tin hoặc chọn thư mục lưu trước khi tải tập tin về máy tính.

Tiêu đề ảnh Access Another Computer from Your Computer Step 9

Nhấp đúp vào tập tin TeamViewer. Trên Windows, đây là tập tin cài đặt có tên “TeamViewer_Setup”, còn người dùng Mac sẽ nhấp đúp vào tập tin “TeamViewer.dmg”.

Tiêu đề ảnh Access Another Computer from Your Computer Step 10

Cài đặt TeamViewer. Hãy thực hiện như sau:

  Windows – Đánh dấu vào ô “Installation to access this computer remotely” (Cài đặt để truy cập máy tính này từ xa), đánh dấu vào ô “Personal / Non-commercial use” (Sử dụng cá nhân/phi thương mại) và nhấp vào Accept – Finish (Chấp nhận – Hoàn tất).

  Mac – Nhấp đúp vào tập tin cài đặt, nhấp vào OK, mở Apple menu, nhấp vào System Preferences (Tùy chọn hệ thống), nhấp vào Security and Privacy (Bảo mật và riêng tư), nhấp vào Open Anyway (Tiếp tục mở) bên cạnh thông báo “TeamViewer” và nhấp vào Open (Mở) khi được hỏi. Hãy thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

Tiêu đề ảnh Access Another Computer from Your Computer Step 11

Xem ID của máy tính. Bên trái cửa sổ TeamViewer, bạn sẽ thấy phần “Your ID” (ID của bạn) bên dưới tiêu đề “Allow Remote Control” (Cho phép điều khiển từ xa). Bạn cần ID này để truy cập máy tính chủ.

Tiêu đề ảnh Access Another Computer from Your Computer Step 12

Tạo mật khẩu của riêng bạn. Bạn sẽ thực hiện như sau:

  Di chuyển con trỏ chuột đến mật khẩu hiện tại.

  Nhấp vào mũi tên vòng tròn ở bên trái mật khẩu.

  Nhấp vào Set personal password (Đặt mật khẩu cá nhân) trong trình đơn đang hiển thị.

  Nhập mật khẩu mà bạn muốn tạo vào trường “Password” (Mật khẩu) và “Confirm password” (Xác nhận mật khẩu).

  Nhấp vào OK.

Tiêu đề ảnh Access Another Computer from Your Computer Step 13

Tải, cài đặt và mở TeamViewer trên máy tính thứ hai. Đây sẽ là máy tính mà bạn sẽ dùng để truy cập máy tính chủ.

  Bạn cũng có thể tải TeamViewer trên iPhone và Android.

Tiêu đề ảnh Access Another Computer from Your Computer Step 14

Nhập ID của máy tính thứ nhất vào trường “Partner ID” (ID của đối tác). Trường này ở bên phải cửa sổ TeamViewer, ngay bên dưới tiêu đề “Control Remote Computer” (Điều khiển máy tính từ xa).

Tiêu đề ảnh Access Another Computer from Your Computer Step 15

Đảm bảo ô “Remote Control” (Điều khiển từ xa) đã được đánh dấu. Nếu không, bạn sẽ nhấp vào vòng tròn bên trái lựa chọn này.

Tiêu đề ảnh Access Another Computer from Your Computer Step 16

Nhấp vào Connect to partner (Kết nối với đối tác). Đây là lựa chọn ở gần cuối cửa sổ TeamViewer.

Tiêu đề ảnh Access Another Computer from Your Computer Step 17

Nhập mật khẩu. Hãy nhập mật khẩu do bạn tự tạo vào phần “Allow Remote Control” (Cho phép điều khiển từ xa) của TeamViewer trên máy tính chủ.

Tiêu đề ảnh Access Another Computer from Your Computer Step 18

Nhấp vào Log On (Đăng nhập). Đây là lựa chọn ở bên dưới cửa sổ TeamViewer Authentication (Xác thực TeamViewer).

Tiêu đề ảnh Access Another Computer from Your Computer Step 19

Xem màn hình của máy tính đã kết nối. Sau một lúc, bạn sẽ thấy màn hình của máy tính đầu tiên hiển thị trong cửa sổ TeamViewer trên màn hình máy tính thứ hai.

  Sau khi thấy màn hình của máy tính chủ, bạn có thể thao tác trên đó dù đang sử dụng máy tính của bạn.

  Để ngắt kết nối, bạn sẽ nhấp vào X ở phía trên cửa sổ TeamViewer.

Phương pháp 3 của 3:

Sử dụng Windows Remote Desktop

Tiêu đề ảnh Access Another Computer from Your Computer Step 20

Mở Start

Tiêu đề ảnh Windowsstart.png

trên máy tính chủ. Nhấp vào biểu tượng Windows ở bên dưới góc trái màn hình, hoặc ấn phím Windows.

  Remote Desktop chỉ được dùng để kết nối máy tính sử dụng Windows 10 Pro. Nếu máy tính ở xa sử dụng phiên bản Windows 10 khác, chẳng hạn như Windows 10 Home, bạn cần sử dụng phương pháp khác.

Tiêu đề ảnh Access Another Computer from Your Computer Step 21

Nhấp vào Settings (Cài đặt)

Tiêu đề ảnh Windowssettings.png

. Đây là lựa chọn ở bên dưới góc trái trình đơn Start.

Tiêu đề ảnh Access Another Computer from Your Computer Step 22

Nhấp vào System (Hệ thống). Đây là biểu tượng máy tính ở phía trên trang Settings.

Tiêu đề ảnh Access Another Computer from Your Computer Step 23

Kéo thanh cuộn xuống và nhấp vào thẻ About (Thông tin). Lựa chọn này hiển thị bên dưới cột trong phần ở bên trái cửa sổ.

  Bạn sẽ phải di chuyển thanh cuộn bằng cách đưa con trỏ chuột sang cột này.

Tiêu đề ảnh Access Another Computer from Your Computer Step 24

Ghi chú tên của máy tính. Thông tin này hiển thị ở phần đầu trang, ngay bên cạnh tiêu đề “PC name” (Tên của máy tính). Bạn cần tên máy tính để kết nối với máy tính thứ hai.

Tiêu đề ảnh Access Another Computer from Your Computer Step 25

Nhấp vào System info (Thông tin hệ thống). Lựa chọn này ở bên dưới tiêu đề “Related settings” (Cài đặt liên quan) ở phía trên góc phải trang.

  Bạn cũng có thể tìm thấy lựa chọn này ở cuối trang nếu chưa cập nhật phiên bản Windows 10 Creator.

Tiêu đề ảnh Access Another Computer from Your Computer Step 26

Nhấp vào Advanced system settings (Cài đặt hệ thống nâng cao). Đây là lựa chọn ở phía trên bên trái cửa sổ System.

Tiêu đề ảnh Access Another Computer from Your Computer Step 27

Nhấp vào thẻ Remote (Từ xa). Bạn sẽ thấy lựa chọn này ở phía trên góc phải cửa sổ System Properties (Thuộc tính hệ thống).

Tiêu đề ảnh Access Another Computer from Your Computer Step 28

Đánh dấu vào ô “Allow Remote Assistance connections to this computer” (Cho phép kết nối hỗ trợ từ xa với máy tính này). Đây là lựa chọn bên dưới tiêu đề “Remote Assistance” (Hỗ trợ từ xa) ở giữa trang.

  Bạn cứ bỏ qua bước này nếu ô đã được đánh dấu.

Tiêu đề ảnh Access Another Computer from Your Computer Step 29

Nhấp vào OK, rồi thoát cửa sổ System. Thao tác này sẽ lưu các cài đặt của bạn.

Tiêu đề ảnh Access Another Computer from Your Computer Step 30

Kéo thanh cuộn lên và nhấp vào Power & sleep (Nguồn và ngủ). Thẻ này hiển thị gần phía trên cột lựa chọn ở bên trái cửa sổ Settings.

Tiêu đề ảnh Access Another Computer from Your Computer Step 31

Nhấp và chọn Never (Không bao giờ) cho cả hai khung lựa chọn. Đây là thao tác ngăn máy tính chủ chuyển sang chế độ ngủ hoặc tắt máy khi được kết nối từ xa.

Tiêu đề ảnh Access Another Computer from Your Computer Step 32

Mở Remote Desktop trên máy tính thứ hai. Hãy thực hiện như sau:

  Windows – Mở Start

  Tiêu đề ảnh Windowsstart.png

  , nhập remote desktop connection và nhấp vào ứng dụng Remote Desktop Connection.

  Mac – Tải Microsoft Remote Desktop từ App Store, mở Launchpad và nhấp vào ứng dụng Microsoft Remote Desktop màu cam.

Tiêu đề ảnh Access Another Computer from Your Computer Step 33

Nhập tên của máy tính chủ. Bạn sẽ nhập thông tin vào trường “Computer:” (Máy tính:) ở gần phía trên cửa sổ Remote Desktop.

  Trên Mac, trước tiên bạn sẽ nhấp vào + New (+ Mới) ở phía trên góc trái cửa sổ ứng dụng, rồi nhập tên của máy tính vào trường “PC Name” (Tên máy tính).

  Bạn cũng có thể nhập địa chỉ IP của máy tính chủ vào trường tên máy tính.

Tiêu đề ảnh Access Another Computer from Your Computer Step 34

Nhấp vào Connect (Kết nối). Đây là lựa chọn ở bên dưới cửa sổ Remote Desktop. Khi đã có kết nối, màn hình của máy tính chủ sẽ hiển thị trong cửa sổ máy tính của bạn.

  Trên Mac, bạn sẽ nhấp đúp vào tên của kết nối vừa được tạo trong danh sách lựa chọn My Desktops (Màn hình của tôi).

  Cân nhắc việc vô hiệu hóa giới hạn thời gian chuyển sang chế độ “Sleep” (Ngủ) hoặc “Hibernate” (Ngủ đông) của máy tính chủ, vì bạn không thể kết nối với máy tính đang ở chế độ này.

  Nếu bạn không có mật khẩu trên máy tính Windows của mình khi muốn sử dụng Remote Desktop, bạn cần tạo mật khẩu trước khi có thể sử dụng Remote Desktop.

  Máy tính mà bạn muốn truy cập từ xa phải được mở nguồn để máy tính khác có thể kết nối.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/Truy-c%E1%BA%ADp-m%C3%A1y-t%C3%ADnh-t%E1%BB%AB-xa