Dưới đây là một số hướng dẫn về ba cách vẽ ngựa khác nhau. Trước hết hãy chuẩn bị giấy, bút chì, bút chì màu, và bây giờ chúng ta bắt đầu!

Phương pháp 1 của 4:

Vẽ Ngựa hoạt hình

Tiêu đề ảnh Draw a Horse Step 1


Vẽ một vòng tròn lớn có chữ thập ở trong. Ở phần dưới của vòng tròn, vẽ một vòng tròn nhỏ hơn gần giống hình bầu dục.

Tiêu đề ảnh Draw a Horse Step 2

Vẽ một hình thoi nằm nghiêng ở mỗi bên của phần đỉnh vòng tròn lớn.

Tiêu đề ảnh Draw a Horse Step 3

Vẽ một hình thuôn chữ nhật hơi vuông góc với vòng tròn lớn.

Tiêu đề ảnh Draw a Horse Step 4

Vẽ thêm bốn chân vào dưới hình thuôn để phác thảo mình ngựa.

Tiêu đề ảnh Draw a Horse Step 5

Vẽ đuôi ở phần sau của ngựa.

Tiêu đề ảnh Draw a Horse Step 6

Vẽ thêm bờm ngựa bằng các đường cong mềm mại.

Tiêu đề ảnh Draw a Horse Step 7

Phác hoạ thêm mắt, mũi và miệng bằng cách tận dụng chữ thập bên trong vòng tròn lớn để vẽ cho cân đối.

Tiêu đề ảnh Draw a Horse Step 8

Vẽ hai đường cong nối với vòng tròn nhỏ để làm cho mũi trông giống như nhô ra.

Tiêu đề ảnh Draw a Horse Step 9

Tô đậm những đường phác thảo thân ngựa và vẽ thêm chi tiết để tạo thành chân ngựa.

Tiêu đề ảnh Draw a Horse Step 10

Xóa những đường nét không cần thiết.

Tiêu đề ảnh Draw a Horse Step 11

Tô màu cho bức tranh.

Phương pháp 2 của 4:

Vẽ Ngựa chồm lên

Tiêu đề ảnh Draw a Horse Step 12

Vẽ một hình bầu dục để làm đầu ngựa.

Tiêu đề ảnh Draw a Horse Step 13

Vẽ một hình bầu dục khác để tạo thành mõm ngựa. Nhớ chừa chỗ để vẽ lỗ mũi.

Tiêu đề ảnh Draw a Horse Step 14

Vẽ tai và miệng.

Tiêu đề ảnh Draw a Horse Step 15

Vẽ một hình bầu dục lớn để làm thân và đây là phần lớn nhất của bức tranh. Bạn phải vẽ hình bầu dục này lớn hơn so với các hình còn lại.

Tiêu đề ảnh Draw a Horse Step 16

Vẽ hai đường cong để tạo thành cổ.

Tiêu đề ảnh Draw a Horse Step 17

Phác thảo hai hình bầu dục gắn với hai hình thang cong để làm chân trước và vẽ thêm đường cong dưới chân làm móng.

Tiêu đề ảnh Draw a Horse Step 18

Vẽ hai vòng tròn để làm đùi.

Tiêu đề ảnh Draw a Horse Step 19

Phác thảo hai đường nối với hình thang để làm chân sau và thêm đường cong phía dưới chân để làm móng.

Tiêu đề ảnh Draw a Horse Step 20

Vẽ các đường cong để tạo bờm và đuôi.

Tiêu đề ảnh Draw a Horse Step 21

Dựa trên những đường phác thảo để vẽ bức tranh.

Tiêu đề ảnh Draw a Horse Step 22

Xóa những đường nét không cần thiết.

Tiêu đề ảnh Draw a Horse Step 23

Tô màu cho bức tranh!

Phương pháp 3 của 4:

Vẽ Ngựa phi

Tiêu đề ảnh Draw a Horse Step 1

Phác thảo một hình bầu dục để tạo đầu ngựa.

Tiêu đề ảnh Draw a Horse Step 2

Vẽ một đường cong ở phía bên trái của hình bầu dục để tạo phần miệng.

Tiêu đề ảnh Draw a Horse Step 3

Phác thảo hai hình bầu dục khác để làm phần giữa của thân ngựa.

Tiêu đề ảnh Draw a Horse Step 4

Vẽ hai vòng tròn ở hai bên hình bầu dục để hoàn thành phác thảo thân ngựa.

Tiêu đề ảnh Draw a Horse Step 5

Vẽ hai đường cong nối phần thân với đầu, và phác họa thêm đường cong trên đỉnh đầu để làm tai.

Tiêu đề ảnh Draw a Horse Step 6

Vẽ bốn hình bầu dục thon dài làm chân.

Tiêu đề ảnh Draw a Horse Step 7

Vẽ bốn cặp vòng tròn nối với hai đầu của hình chữ nhật để làm chân, phác thảo thêm hình bầu dục để làm móng.

Tiêu đề ảnh Draw a Horse Step 8

Vẽ các đường còn để tạo thành bờm và đuôi ngựa.

Tiêu đề ảnh Draw a Horse Step 9

Dựa vào những đường phác thảo để vẽ ngựa.

Tiêu đề ảnh Draw a Horse Step 10

Tẩy những đường nét không cần thiết.

Tiêu đề ảnh Draw a Horse Step 11

Tô màu!

Phương pháp 4 của 4:

Vẽ Ngựa hiện thực (Phần đầu)

Tiêu đề ảnh Draw a Horse Step 12

Vẽ hai vòng tròn theo hướng nghiêng. Hình tròn phía dưới nhỏ hơn phía trên. Nối hai vòng trong bằng một hình chữ nhật.

Tiêu đề ảnh Draw a Horse Step 13

Vẽ thêm một đường cong nối hai hình tròn hai vòng tròn ở một phía. Phác họa cổ ngựa.

Tiêu đề ảnh Draw a Horse Step 14

Vẽ thêm tai trên phần trên của đầu ngựa.

Tiêu đề ảnh Draw a Horse Step 15

Sử dụng các hình đã vẽ để phác họa phần mặt ngựa.

Tiêu đề ảnh Draw a Horse Step 16

Thêm mắt bằng cách sử dụng hình dạng quả hạnh nhân và vẽ mũi.

Tiêu đề ảnh Draw a Horse Step 17

Vẽ bờm ngựa bằng những đường cong ngẫu nhiên.

Tiêu đề ảnh Draw a Horse Step 18

Để trông thật hơn, phác họa thêm những nét mềm mại ngắn ở phần mặt và đánh bóng.

Tiêu đề ảnh Draw a Horse Step 19

Xóa những đường phác thảo không cần thiết.

Tiêu đề ảnh Draw a Horse Step 20

Tô màu.

Tiêu đề ảnh Draw a Horse Step 21

Hoàn thành bức tranh.

    Giấy

    Bút chì

    Gọt bút chi

    Gôm

    Bút chì màu, màu sáp, hoặc màu nước

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/V%E1%BA%BD-Ng%E1%BB%B1a