Nếu không muốn người khác xem hay tìm kiếm trang cá nhân cùng với bài đăng Instagram của mình, bạn không cần xóa tài khoản mà có thể vô hiệu hóa một cách tạm thời. Điều này ngăn chặn người khác giả mạo tài khoản của bạn, bên cạnh đó, hình ảnh và video sẽ được lưu trữ riêng tư cho đến khi bạn quyết định khôi phục tài khoản mà không cần sao lưu. Tuy nhiên, bạn không thể khóa tài khoản tạm thời bằng ứng dụng Instagram.

Phần 1 của 2:

Khóa tài khoản tạm thời

Tiêu đề ảnh Temporarily Disable an Instagram Account Step 1


Truy cập trang web Instagram tại https://www.instagram.com/. Nếu đã đăng nhập, bạn sẽ được đưa đến trang chủ Instagram.

    Nếu chưa đăng nhập, chọn Log in (Đăng nhập) ở cuối trang, gõ tên người dùng và mật khẩu của bạn rồi nhấp vào Log in.

Tiêu đề ảnh Temporarily Disable an Instagram Account Step 2

Nhấp vào biểu tượng trang cá nhân với hình người, nằm ở góc trên, bên phải trang.

Tiêu đề ảnh Temporarily Disable an Instagram Account Step 3

Nhấp vào nút Edit Profile (Chỉnh sửa trang cá nhân) ngay bên phải tên người dùng ở đầu trang.

Tiêu đề ảnh Temporarily Disable an Instagram Account Step 4

Cuộn xuống và nhấp vào liên kết Temporarily disable my account (Tạm thời vô hiệu hóa tài khoản) nằm bên phải, cuối trang “Edit Profile”.

Tiêu đề ảnh Temporarily Disable an Instagram Account Step 5

Nêu lý do khóa tài khoản. Nhấp vào khung bên phải tiêu đề “Why are you disabling your account?” (Tại sao bạn vô hiệu hóa tài khoản của mình?) và chọn một lý do.

Tiêu đề ảnh Temporarily Disable an Instagram Account Step 6

Nhập mật khẩu Instagram của bạn vào khung bên phải dòng “To continue, please re-enter your password” (Để tiếp tục, vui lòng nhập lại mật khẩu).

Tiêu đề ảnh Temporarily Disable an Instagram Account Step 7

Nhấp vào Temporarily Disable Account ở cuối trang.

Tiêu đề ảnh Temporarily Disable an Instagram Account Step 8

Nhấp OK khi được nhắc. Tài khoản của bạn sẽ bị vô hiệu hóa và đăng xuất khỏi tất cả thiết bị liên kết.

Phần 2 của 2:

Khôi phục tài khoản

Tiêu đề ảnh Temporarily Disable an Instagram Account Step 9

Đăng nhập Instagram. Sử dụng tên người dùng và mật khẩu để đăng nhập vào Instagram, tài khoản của bạn sẽ được kích hoạt lại như trước. Sau khi đăng nhập vào trang web Instagram, bạn vẫn phải tiến hành đăng nhập trên mỗi thiết bị còn lại.

    Bạn có thể kích hoạt tài khoản bất kỳ lúc nào, chỉ cần đăng nhập lại.

    Bạn cần chờ ít nhất vài giờ để đăng nhập lại nếu vừa mới vô hiệu hóa trước đó không lâu. Tài khoản có thể mất vài giờ để hoàn thành quá trình vô hiệu hóa. Nếu chưa đăng nhập được, bạn chỉ cần chờ và thử lại sau.

    Mặc dù bạn bè và người theo dõi sẽ không tìm được bạn vì tài khoản đã bị khóa ngay tức thì, nhưng những bài viết được lưu trữ có thể vẫn còn xuất hiện trên kết quả tìm kiếm Google. Phải mất khoảng vài tuần thì chúng mới biến mất.Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/V%C3%B4-hi%E1%BB%87u-h%C3%B3a-t%E1%BA%A1m-th%E1%BB%9Di-t%C3%A0i-kho%E1%BA%A3n-Instagram