Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách xem các kỷ niệm trong mục “On This Day” (Ngày này năm trước) trên Facebook. Mục “On This Day” cho phép bạn xem lại các hoạt động của mình trên Facebook từ một hoặc nhiều năm trước tính từ ngày ở thời điểm hiện tại.

Phương pháp 1 của 3:

Dùng iPhone hoặc iPad

Tiêu đề ảnh See Memories on Facebook Step 1


Mở ứng dụng Facebook. Ứng dụng này có biểu tượng là một chữ “F” màu trắng trong hình nền màu xanh biển.

  Nếu chưa đăng nhập vào Facebook, bạn hãy nhập địa chỉ email (hoặc số điện thoại) và mật khẩu, sau đó nhấn Log In (Đăng nhập).

Tiêu đề ảnh See Memories on Facebook Step 2

Nhấn vào biểu tượng . Biểu tượng này nằm ở góc dưới bên phải màn hình.

Tiêu đề ảnh See Memories on Facebook Step 3

Kéo xuống và chọn See More (Xem thêm). Tùy chọn này nằm ở dưới danh sách các tùy chọn đầu tiên.

Tiêu đề ảnh See Memories on Facebook Step 4

Chọn On This Day (Ngày này năm trước). Thao tác này sẽ giúp hiển thị trang kỷ niệm.

Tiêu đề ảnh See Memories on Facebook Step 5

Kéo xuống để xem các kỷ niệm. Facebook sẽ hiển thị một số dòng trạng thái, ảnh và các kỷ niệm khác từ ngày này của những năm trước.

  Bạn cũng sẽ nhìn thấy một mục ở dưới cuối trang hiển thị rằng kỷ niệm hôm nay đến đây là hết.

Phương pháp 2 của 3:

Dùng thiết bị Android

Tiêu đề ảnh See Memories on Facebook Step 6

Mở ứng dụng Facebook. Ứng dụng này có biểu tượng là một chữ “F” màu trắng trong hình nền màu xanh biển.

  Nếu chưa đăng nhập vào Facebook, bạn hãy nhập địa chỉ email (hoặc số điện thoại) và mật khẩu, sau đó nhấn Log In (Đăng nhập).

Tiêu đề ảnh See Memories on Facebook Step 7

Nhấn vào biểu tượng . Biểu tượng này nằm ở góc trên bên phải màn hình.

Tiêu đề ảnh See Memories on Facebook Step 8

Kéo xuống và chọn See More (Xem thêm). Tùy chọn này nằm ở dưới cùng của danh sách các tùy chọn.

Tiêu đề ảnh See Memories on Facebook Step 9

Chọn On This Day (Ngày này năm trước). Thao tác này sẽ giúp hiển thị trang kỷ niệm.

Tiêu đề ảnh See Memories on Facebook Step 10

Kéo xuống để xem các kỷ niệm. Facebook sẽ hiển thị một số dòng trạng thái, ảnh và các kỷ niệm khác từ ngày này của những năm trước.

  Bạn cũng sẽ nhìn thấy một mục ở dưới cuối trang hiển thị rằng kỷ niệm hôm nay đến đây là hết.

Phương pháp 3 của 3:

Dùng trang Facebook

Tiêu đề ảnh See Memories on Facebook Step 11

Mở Facebook. Thao tác này sẽ mở ra trang chủ Facebook nếu bạn đã đăng nhập.

  Nếu chưa đăng nhập, bạn hãy nhập địa chỉ email (hoặc số điện thoại) và mật khẩu vào các ô ở góc trên bên phải của trang, sau đó nhấn Log In (Đăng nhập).

Tiêu đề ảnh See Memories on Facebook Step 12

Nhấn vào tùy chọn See More (Xem thêm) dưới thẻ “Explore” (Khám phá). Thẻ Explore nằm ở phía trái của trang chủ Facebook.

Tiêu đề ảnh See Memories on Facebook Step 13

Chọn On This Day (Ngày này năm trước). Ứng dụng “On This Day” sẽ hiển thị các “Memories” (Kỷ niệm) mà bạn thấy trên trang chủ.

Tiêu đề ảnh See Memories on Facebook Step 14

Kéo xuống để xem các kỷ niệm. Bạn sẽ thấy một số dòng trạng thái, ảnh và các kỷ niệm khác từ ngày này của những năm trước.

  Bạn cũng sẽ nhìn thấy một mục ở dưới cuối trang hiển thị rằng kỷ niệm hôm nay đến đây là hết.

  Bạn có thể chia sẻ một kỷ niệm bằng cách nhấn nút Share (Chia sẻ) ở bên dưới kỷ niệm đó và chọn nơi chia sẻ.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/Xem-k%E1%BB%B7-ni%E1%BB%87m-tr%C3%AAn-Facebook