wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách xóa đường viền mà bạn có thể vô tình tạo ra khi nhấn ba dấu gạch nối (-), gạch dưới (_), dấu bằng (=) hoặc dấu hoa thị (*) rồi nhấn “return” trên Microsoft Word

Phương pháp 1 của 3:

Tô sáng và xóa

Tiêu đề ảnh Get Rid of a Horizontal Line in Microsoft Word Step 1


Nhấp vào dòng ngay phía trên đường thẳng không mong muốn. Nếu có bất kỳ văn bản nào ngay phía trên đường thẳng, bạn hãy chọn toàn bộ dòng phía trên đường viền.

Tiêu đề ảnh Get Rid of a Horizontal Line in Microsoft Word Step 2

Kéo con trỏ chuột đến dòng ngay bên dưới đường thẳng không mong muốn. Phần bên trái của dòng sẽ được tô sáng.

Tiêu đề ảnh Get Rid of a Horizontal Line in Microsoft Word Step 3

Nhấn delete. Trên nhiều phiên bản Word, thao tác này sẽ xóa đường thẳng.

Phương pháp 2 của 3:

Sử dụng thẻ Home

Tiêu đề ảnh Get Rid of a Horizontal Line in Microsoft Word Step 4

Nhấp vào dòng ngay phía trên đường thẳng không mong muốn. Nếu có bất kỳ văn bản nào ngay phía trên đường thẳng, bạn hãy chọn toàn bộ dòng phía trên đường viền.

Tiêu đề ảnh Get Rid of a Horizontal Line in Microsoft Word Step 5

Kéo con trỏ chuột đến dòng ngay bên dưới đường thẳng không mong muốn. Phần bên trái của dòng sẽ được tô sáng.

Tiêu đề ảnh Get Rid of a Horizontal Line in Microsoft Word Step 6

Nhấp vào thẻ Home phía trên cùng màn hình.

Tiêu đề ảnh Get Rid of a Horizontal Line in Microsoft Word Step 7

Nhấp vào biểu tượng “Borders and Shading” (Đường viền và bóng). Nút này có hình vuông được chia thành bốn khung nằm trong phần “Paragraph” (Đoạn) trên ruy-băng.

Tiêu đề ảnh Get Rid of a Horizontal Line in Microsoft Word Step 8

Nhấp vào No Borders (Không có đường viền). Đường viền sẽ biến mất.

Phương pháp 3 của 3:

Sử dụng hộp thoại Page Borders

Tiêu đề ảnh Get Rid of a Horizontal Line in Microsoft Word Step 9

Nhấp vào dòng ngay phía trên đường thẳng không mong muốn. Nếu có bất kỳ văn bản nào ngay phía trên đường thẳng, bạn hãy chọn toàn bộ dòng phía trên đường thẳng.

Tiêu đề ảnh Get Rid of a Horizontal Line in Microsoft Word Step 10

Kéo con trỏ chuột đến dòng ngay bên dưới đường thẳng không mong muốn. Phần bên trái của dòng sẽ được tô sáng.

Tiêu đề ảnh Get Rid of a Horizontal Line in Microsoft Word Step 11

Nhấp vào thẻ Design (Thiết kế) nằm đầu cửa sổ.

Tiêu đề ảnh Get Rid of a Horizontal Line in Microsoft Word Step 12

Nhấp vào Page Borders (Đường viền trang) ở góc trên bên phải cửa sổ.

Tiêu đề ảnh Get Rid of a Horizontal Line in Microsoft Word Step 13

Nhấp vào thẻ Borders (Đường viền) nằm đầu hộp thoại.

Tiêu đề ảnh Get Rid of a Horizontal Line in Microsoft Word Step 14

Nhấp vào None (Không có) trong khung bên trái.

Tiêu đề ảnh Get Rid of a Horizontal Line in Microsoft Word Step 15

Nhấp OK. Đường viền sẽ biến mất.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/X%C3%B3a-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-vi%E1%BB%81n-tr%C3%AAn-Microsoft-Word