wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn cách ngăn Google Chrome hiển thị gợi ý khi bạn nhập địa chỉ hoặc từ khóa tìm kiếm vào thanh văn bản.

Phương pháp 1 của 5:

Xóa gợi ý trên Android, iPhone hoặc iPad

Tiêu đề ảnh Remove Suggestions on Chrome Step 1


Mở Chrome. Ứng dụng có biểu tượng tròn màu đỏ, vàng, xanh dương và xanh lá, thường nằm trên màn hình home (iOS). Trên Android, bạn sẽ tìm thấy trên ngăn kéo ứng dụng app drawer.

Tiêu đề ảnh Remove Suggestions on Chrome Step 2

Nhập URL hoặc từ khóa vào thanh văn bản. Bạn có thể ngừng nhập sau khi gợi ý cần xóa hiện ra.

Tiêu đề ảnh Remove Suggestions on Chrome Step 3

Nhấn giữ trên từ khóa tìm kiếm hoặc URL được gợi ý. Một hộp thoại sẽ bật lên hỏi rằng bạn có muốn xóa gợi ý khỏi lịch sử không.

Tiêu đề ảnh Remove Suggestions on Chrome Step 4

Nhấn OK. Bây giờ URL này đã bị xóa khỏi lịch sử và sẽ không còn được gợi ý khi bạn nhập vào thanh địa chỉ.

Phương pháp 2 của 5:

Ngăn những gợi ý trong tương lai trên Android

Tiêu đề ảnh Remove Suggestions on Chrome Step 5

Mở Chrome. Ứng dụng có biểu tượng tròn màu đỏ, vàng, xanh dương và xanh lá, thường nằm trên màn hình home. Nếu như không thấy, bạn hãy mở app drawer.

Tiêu đề ảnh Remove Suggestions on Chrome Step 6

Nhấn vào biểu tượng ở góc trên bên phải màn hình.

Tiêu đề ảnh Remove Suggestions on Chrome Step 7

Cuộn xuống và nhấn vào Settings (Cài đặt). Tùy chọn nằm cuối danh sách.

Tiêu đề ảnh Remove Suggestions on Chrome Step 8

Nhấn vào Privacy (Riêng tư). Tùy chọn nằm bên dưới tiêu đề “Advanced” (Nâng cao).

Tiêu đề ảnh Remove Suggestions on Chrome Step 9

Bỏ dấu tích khỏi ô “Search and site suggestions” (Tìm kiếm và đề xuất trang web). Đây là cài đặt thứ ba tính từ đầu danh sách. Sau đó Chrome sẽ ngừng gợi ý tìm kiếm có thể.

    Nếu những bước trên không hiệu quả, có thể bạn cần xóa dữ liệu Chrome. Trong ứng dụng Settings

    Tiêu đề ảnh Android7settingsapp.png

    , hãy nhấn vào Apps (Ứng dụng), chọn Chrome rồi nhấn Clear data (Xóa dữ liệu).

Phương pháp 3 của 5:

Ngăn những gợi ý trong tương lai trên iPhone/iPad

Tiêu đề ảnh Remove Suggestions on Chrome Step 10

Mở Chrome. Ứng dụng có biểu tượng tròn màu đỏ, vàng, xanh dương và xanh lá, thường nằm trên màn hình home.

Tiêu đề ảnh Remove Suggestions on Chrome Step 11

Nhấn vào biểu tượng ở góc trên bên phải màn hình.

Tiêu đề ảnh Remove Suggestions on Chrome Step 12

Cuộn xuống và nhấn vào Settings.

Tiêu đề ảnh Remove Suggestions on Chrome Step 13

Nhấn vào Privacy.

Tiêu đề ảnh Remove Suggestions on Chrome Step 14

Vuốt công tắc “Show suggestions” (Hiển thị gợi ý) sang vị trí Off (Tắt). Tùy chọn này nằm bên dưới tiêu đề “Web Services” (Dịch vụ web). Sau khi tắt công tắc (

Tiêu đề ảnh Iphoneswitchofficon.png

), thiết bị sẽ không hiển thị gợi ý mới nữa.

    Nếu những gợi ý trước đó vẫn tiếp tục hiện ra, bạn cần xóa lịch sử trình duyệt. Để tiến hành, bạn nhấn vào , chọn History (Lịch sử) rồi nhấn Clear Browsing Data (Xóa dữ liệu duyệt web). Hãy chắc chắn rằng ô “Browsing History” (Lịch sử duyệt web) đã được đánh dấu, sau đó bỏ chọn những nội dung mà bạn không muốn xóa rồi nhấn Done (Xong).

Phương pháp 4 của 5:

Xóa gợi ý trên máy tính

Tiêu đề ảnh Remove Suggestions on Chrome Step 15

Mở Google Chrome. Trên Windows, bạn sẽ tìm thấy ứng dụng trong trình đơn Windows/Start. Nếu bạn sử dụng Mac thì ứng dụng nằm trong thư mục Applications. Hãy tìm biểu tượng tròn màu đỏ, vàng, xanh dương và xanh lá.

Tiêu đề ảnh Remove Suggestions on Chrome Step 16

Nhập URL hoặc từ khóa vào thanh văn bản. Bạn có thể ngừng nhập sau khi gợi ý cần xóa hiện ra.

Tiêu đề ảnh Remove Suggestions on Chrome Step 17

Tô sáng URL gợi ý. Nếu URL đã được tô sáng, hãy bỏ qua bước này.

Tiêu đề ảnh Remove Suggestions on Chrome Step 18

Nhấn Shift+Delete (Windows) hoặc Fn+ Shift+Del (Mac). Tổ hợp phím này sẽ xóa gợi ý khỏi lịch sử tìm kiếm, như vậy Chrome sẽ không đề xuất nữa.

Phương pháp 5 của 5:

Ngăn những gợi ý trong tương lai trên máy tính

Tiêu đề ảnh Remove Suggestions on Chrome Step 19

Mở Google Chrome. Trên Windows, bạn sẽ tìm thấy ứng dụng trong trình đơn Windows/Start. Nếu bạn sử dụng Mac thì ứng dụng nằm trong thư mục Applications. Hãy tìm biểu tượng tròn màu đỏ, vàng, xanh dương và xanh lá.

Tiêu đề ảnh Remove Suggestions on Chrome Step 20

Nhấp vào biểu tượng ở góc trên bên phải màn hình.

Tiêu đề ảnh Remove Suggestions on Chrome Step 21

Nhấp vào Settings.

Tiêu đề ảnh Remove Suggestions on Chrome Step 22

Cuộn xuống và nhấp vào Advanced. Tùy chọn này nằm cuối danh sách. Các cài đặt bổ sung sẽ mở rộng ra bên dưới.

Tiêu đề ảnh Remove Suggestions on Chrome Step 23

Vuốt công tắc “Use a prediction service to help complete searches and URLs typed in the address bar” (Sử dụng dịch vụ dự đoán để giúp hoàn thành các tìm kiếm và URL được nhập trong thanh địa chỉ ) sang vị trí Off. Tùy chọn này nằm bên dưới tiêu đề “Privacy and security” (Bảo mật và riêng tư). Công tắc sẽ chuyển sang màu trắng hoặc xám. Vậy là Chrome sẽ không hiển thị gợi ý khi bạn nhập vào thanh địa chỉ nữa.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/X%C3%B3a-g%E1%BB%A3i-%C3%BD-tr%C3%AAn-Chrome