wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách xóa lịch sử nhập liệu của bàn phím (được sử dụng nhằm cải thiện dự đoán và sửa lỗi cho văn bản) trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android. Ngoài ra bài viết còn hướng dẫn bạn cách xóa toàn bộ cài đặt và dữ liệu đã liên kết với ứng dụng bàn phím.

Phương pháp 1 của 3:

Xóa lịch sử bàn phím Samsung

Tiêu đề ảnh Delete the Keyboard History on Android Step 1


Mở phần Settings (Cài đặt) của điện thoại hoặc máy tính bảng Samsung. Tìm biểu tượng bánh răng trên màn hình home hoặc ngăn kéo ứng dụng (app drawer).

  Áp dụng phương pháp này nếu điện thoại hoặc máy tính bảng Samsung chưa được cài đặt bàn phím nào khác.

Tiêu đề ảnh Delete the Keyboard History on Android Step 2

Nhấn vào Language and input (Ngôn ngữ và nhập liệu). Tùy vào model sản phẩm mà có thể bạn cần nhấn vào General (Chung) hoặc General management (Quản lý chung) để tìm tùy chọn.

Tiêu đề ảnh Delete the Keyboard History on Android Step 3

Cuộn xuống và nhấn vào Samsung keyboard (Bàn phím Samsung). Tùy chọn nằm bên dưới tiêu đề ″Keyboards and input methods″ (Bàn phím & phương pháp nhập liệu).

Tiêu đề ảnh Delete the Keyboard History on Android Step 4

Bạn cần chắc chắn rằng công tắc của tính năng ″Predictive text″ (Văn bản dự đoán) đang nằm ở vị trí On

Tiêu đề ảnh Android7switchon.png

(Bật). Tùy chọn thường nằm bên dưới tiêu đề ″Smart typing″ (Nhập liệu thông minh). Nếu bàn phím đang theo dấu những gì bạn nhập để tạo nên gợi ý dự đoán thì công tắc này đã nằm sẵn ở vị trí ″On″ (Bật).

  Nếu công tắc ở vị trí Off (Tắt)/màu xám nghĩa là không có lịch sử bàn phím để xóa.

Tiêu đề ảnh Delete the Keyboard History on Android Step 5

Cuộn xuống và nhấn vào Clear personal data (Xóa dữ liệu cá nhân) hoặc Reset Settings (Cài lại thiết lập). Tên của tùy chọn có thể khác nhau tùy theo model, nhưng nhìn chung bạn sẽ tìm thấy ở gần cuối trình đơn.

Tiêu đề ảnh Delete the Keyboard History on Android Step 6

Xác nhận hành động xóa. Tất cả từ đã được bàn phím lưu sẽ bị xóa.

  Nếu bạn muốn xóa toàn bộ cài đặt bàn phím bao gồm từ điển, bố cục và ngôn ngữ, hãy xem phương pháp Xóa hết dữ liệu bàn phím Android.

Phương pháp 2 của 3:

Xóa lịch sử Gboard

Tiêu đề ảnh Delete the Keyboard History on Android Step 7

Mở ứng dụng Settings

Tiêu đề ảnh Android7settings.png

của Android. Ứng dụng thường nằm trên màn hình home.

  Áp dụng phương pháp này nếu bạn đang sử dụng Gboard – bàn phím Android của Google. Gboard là bàn phím mặc định trên hầu hết điện thoại và máy tính bảng Android.

Tiêu đề ảnh Delete the Keyboard History on Android Step 8

Nhấn vào tùy chọn Languages & input nằm bên dưới tiêu đề ″Personal″ (Cá nhân).

Tiêu đề ảnh Delete the Keyboard History on Android Step 9

Nhấn vào Virtual keyboard (Bàn phím ảo). Danh sách những bàn phím đã được cài đặt sẽ hiện ra.

  Nếu không thấy tùy chọn này, bạn có thể bỏ qua bước tiếp theo.

Tiêu đề ảnh Delete the Keyboard History on Android Step 10

Nhấn vào Gboard. Tùy chọn có thể nằm đầu màn hình hoặc bên dưới tiêu đề ″Keyboard and input methods″ (Bàn phím và phương thức nhập liệu).

Tiêu đề ảnh Delete the Keyboard History on Android Step 11

Nhấn vào Dictionary (Từ điển). Tùy chọn nằm gần giữa trình đơn.

  Nếu bạn không sử dụng Gboard và cũng không thấy tùy chọn này, hãy tìm Predictive text, Text correction (Sửa lỗi văn bản) hay tiêu đề nào đó tương tự.

Tiêu đề ảnh Delete the Keyboard History on Android Step 12

Nhấn vào Delete learned words (Xóa từ đã học). Cửa sổ xác nhận sẽ hiện ra và cho biết bạn sắp xóa bao nhiêu từ.

Tiêu đề ảnh Delete the Keyboard History on Android Step 13

Nhấn vào OK để xác nhận. Lịch sử nhập liệu của Gboard sẽ bị xóa.

  Nếu bạn muốn xóa toàn bộ cài đặt bàn phím bao gồm từ điển, bố cục và ngôn ngữ, hãy xem phương pháp Xóa hết dữ liệu bàn phím Android.

Phương pháp 3 của 3:

Xóa hết dữ liệu bàn phím Android

Tiêu đề ảnh Delete the Keyboard History on Android Step 14

Mở ứng dụng Settings

Tiêu đề ảnh Android7settings.png

của Android. Ứng dụng thường nằm trên màn hình home.

  Áp dụng phương pháp này nếu bạn muốn xóa hết dữ liệu bàn phím khỏi điện thoại hoặc máy tính bảng Android (trừ Samsung), trong đó bao gồm từ dự đoán/đã học, tùy chỉnh, từ điển đã thêm và những tính năng khác.

  Với điện thoại hoặc máy tính bảng Samsung, bạn có thể xem phương pháp Xóa lịch sử bàn phím Samsung.

Tiêu đề ảnh Delete the Keyboard History on Android Step 15

Nhấn vào Apps (Ứng dụng). Tùy chọn thường nằm gần đầu trình đơn, đôi khi có tên là “Applications” thay vì “Apps”. Danh sách các ứng dụng sẽ hiện ra.

Tiêu đề ảnh Delete the Keyboard History on Android Step 16

Nhấn vào biểu tượng ở góc trên bên phải danh sách ứng dụng. Nếu bạn thấy tùy chọn “Application manager” (Trình quả lý ứng dụng) thì hãy nhấp vào đó.

Tiêu đề ảnh Delete the Keyboard History on Android Step 17

Nhấn vào Show system (Hiển thị hệ thống). Danh sách ứng dụng sẽ được làm mới để bao gồm toàn bộ ứng dụng (chứ không chỉ những ứng dụng do bạn tự cài đặt).

  Trên một số bàn phím, bạn cần cuộn xuống thẻ “All” (Tất cả) để xem danh sách ứng dụng.

Tiêu đề ảnh Delete the Keyboard History on Android Step 18

Cuộn xuống và nhấn vào bàn phím cụ thể. Ví dụ: Android Keyboard (AOSP), Gboard hoặc Swype.

Tiêu đề ảnh Delete the Keyboard History on Android Step 19

Nhấn vào Storage (Bộ nhớ). Tùy chọn nằm gần đầu trang.

Tiêu đề ảnh Delete the Keyboard History on Android Step 20

Nhấn vào CLEAR DATA (Xóa dữ liệu). Cửa sổ xác nhận sẽ hiện ra và cảnh báo rằng bạn đang xóa toàn bộ dữ liệu liên quan của ứng dụng này.

Tiêu đề ảnh Delete the Keyboard History on Android Step 21

Nhấn vào OK để xác nhận. Tất cả cài đặt liên quan đến bàn phím sẽ bị xóa.

  Nếu bàn phím đang sử dụng yêu cầu phải có tài khoản người dùng thì bạn sẽ được nhắc đăng nhập lại khi mở ứng dụng.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/X%C3%B3a-l%E1%BB%8Bch-s%E1%BB%AD-b%C3%A0n-ph%C3%ADm-tr%C3%AAn-Android