wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách làm cho nền trắng trở nên trong suốt bằng Microsoft Paint. Trên Windows 10, máy tính đi kèm với MS Paint được cập nhật (tên là Paint 3D) và bạn có thể xóa nền chỉ với vài thao tác nhấp chuột. Trên Windows phiên bản trước đó, chúng ta sẽ không thể lưu ảnh với nền trong suốt trên Paint. Tuy nhiên, bạn có thể cắt chủ thể trong ảnh và dán vào nền khác.

Phương pháp 1 của 2:

Sử dụng Paint 3D

Tiêu đề ảnh Remove the White Background in Microsoft Paint Step 1


Mở Paint 3D. Windows 10 được tích hợp sẵn phiên bản MS Paint mới với tên gọi MS Paint 3D. Bạn có thể tìm thấy ứng dụng này bằng cách mở trình đơn Start hoặc nhập “Paint 3D” vào thanh tìm kiếm Windows.

  Bạn có thể áp dụng phương pháp này với bất kỳ nền màu đơn nào.

Tiêu đề ảnh Remove the White Background in Microsoft Paint Step 2

Nhấp vào Open (Mở). Đây là khung thứ hai nằm bên trái màn hình Welcome.

Tiêu đề ảnh Remove the White Background in Microsoft Paint Step 3

Nhấp vào Browse files (Duyệt tập tin) nằm đầu khung bên phải.

Tiêu đề ảnh Remove the White Background in Microsoft Paint Step 4

Chọn tập tin và nhấp vào Open. Ảnh sẽ được mở ra ở chế độ chỉnh sửa.

Tiêu đề ảnh Remove the White Background in Microsoft Paint Step 5

Nhấp vào thẻ Canvas (Khung). Thẻ này có biểu tượng dấu thăng và nằm trong thanh công cụ dọc phía trên màn hình ứng dụng.

Tiêu đề ảnh Remove the White Background in Microsoft Paint Step 6

Chuyển công tắc “Transparent canvas” (Khung trong suốt) sang vị trí On

Tiêu đề ảnh Windows10switchon.png

. Tùy chọn này nằm trong khung bên phải bên dưới tiêu đề “Canvas”. Màu nền sẽ được tắt, tuy nhiên có thể bạn sẽ không nhận ra ngay.

Tiêu đề ảnh Remove the White Background in Microsoft Paint Step 7

Bỏ đánh dấu khỏi ô “Resize image with canvas” (Thay đổi kích thước hình ảnh bằng khung). Tùy chọn này ở gần giữa khung bên phải.

Tiêu đề ảnh Remove the White Background in Microsoft Paint Step 8

Kéo viền khung để hình ảnh nằm gọn bên trong. Bạn có thể nhấp và kéo các ô nhỏ nằm ở mỗi góc về phía trong cho đến khi khung vừa với phần hình ảnh mà bạn muốn giữ.

Tiêu đề ảnh Remove the White Background in Microsoft Paint Step 9

Nhấp vào Magic select nằm về phía bên trái trên phần màu xám nhạt trong thanh công cụ đầu màn hình. Tùy chọn này có biểu tượng hình người đang nhìn vào bóng mình trong gương. Bảng điều khiển “Magic select” sẽ mở rộng ra bên phải.

Tiêu đề ảnh Remove the White Background in Microsoft Paint Step 10

Nhấp vào nút Next (Tiếp theo) nằm trong khung bên phải.

Tiêu đề ảnh Remove the White Background in Microsoft Paint Step 11

Bỏ đánh dấu trong ô “Autofill background” (Tự động đổ màu nền). Tùy chọn này nằm trong khung bên phải.

Tiêu đề ảnh Remove the White Background in Microsoft Paint Step 12

Nhấp vào Done (Xong). Phần được chọn sẽ bị xóa khỏi phần còn lại của nền và được đặt lên nền tạm thời mới (cũng là màu trắng).

Tiêu đề ảnh Remove the White Background in Microsoft Paint Step 13

Nhấp vào thẻ Canvas lần nữa. Thẻ này có biểu tượng dấu thăng và nằm trong thanh công cụ dọc phía trên màn hình ứng dụng.

Tiêu đề ảnh Remove the White Background in Microsoft Paint Step 14

Chuyển công tắc “Show canvas” về vị trí Off

Tiêu đề ảnh Windows10switchoff.png

. Tùy chọn này nằm đầu khung bên phải. Bây giờ sẽ chỉ có phần ảnh được chọn hiển thị trên nền xám.

Tiêu đề ảnh Remove the White Background in Microsoft Paint Step 15

Nhấp vào nút Menu (Trình đơn) với biểu tượng thư mục và nằm ở góc trên bên trái Paint 3D.

Tiêu đề ảnh Remove the White Background in Microsoft Paint Step 16

Nhấp vào Save As (Lưu thành). Tùy chọn này nằm gần giữa trình đơn.

Tiêu đề ảnh Remove the White Background in Microsoft Paint Step 17

Nhấp vào Image (Ảnh). Tùy chọn này nằm trong khung với biểu tượng tấm hình ngọn núi.

Tiêu đề ảnh Remove the White Background in Microsoft Paint Step 18

Tích vào ô “Transparency” (Độ trong suốt). Tùy chọn này nằm trong khung bên phải. Nền sẽ chuyển sang hình lưới ca-rô xám (tức là trong suốt). Lưới ca-rô sẽ không được lưu cùng với chủ thể hình ảnh.

Tiêu đề ảnh Remove the White Background in Microsoft Paint Step 19

Nhấp vào Save (Lưu) ở góc dưới bên phải.

Tiêu đề ảnh Remove the White Background in Microsoft Paint Step 20

Nhập tên tập tin rồi nhấp vào Save. Hình ảnh sẽ được lưu với nền trong suốt hoàn toàn.

Phương pháp 2 của 2:

Sử dụng MS Paint

Tiêu đề ảnh Remove the White Background in Microsoft Paint Step 21

Mở Paint. Bạn có thể mở nhanh bằng cách nhập “paint” vào thanh tìm kiếm Windows rồi nhấp vào Paint trong danh sách kết quả.

  Trên Windows 10, bạn có thể “sử dụng Paint 3D”.

  Chúng ta không thể làm cho nền trắng trở nên trong suốt trên MS Paint. Phương pháp này sẽ hướng dẫn cách cắt phần ảnh mà bạn muốn giữ và dán vào nền khác.

Tiêu đề ảnh Remove the White Background in Microsoft Paint Step 22

Nhấp vào trình đơn File (Tập tin) ở góc trên bên trái Paint.

Tiêu đề ảnh Remove the White Background in Microsoft Paint Step 23

Nhấp vào Open.

Tiêu đề ảnh Remove the White Background in Microsoft Paint Step 24

Chọn ảnh và nhấp vào Open. Bạn cần chắc chắn rằng ảnh này có nền trắng.

Tiêu đề ảnh Remove the White Background in Microsoft Paint Step 25

Nhấp vào Color 2 ở bên phải bảng màu trong thanh công cụ đầu màn hình.

Tiêu đề ảnh Remove the White Background in Microsoft Paint Step 26

Nhấp vào biểu tượng ống nhỏ giọt trên thanh công cụ đầu màn hình (trong bảng “Tools”).

Tiêu đề ảnh Remove the White Background in Microsoft Paint Step 27

Nhấp vào khoảng trống trên nền trắng. Màu nền sẽ hiện ra trong ô “Color 2”.

  Cho dù ô này vốn là màu trắng thì bước vừa rồi cũng cần thiết, phòng khi nền ảnh là màu xám hay những sắc độ khác gần giống.

Tiêu đề ảnh Remove the White Background in Microsoft Paint Step 28

Nhấp vào mũi tên hướng xuống

Tiêu đề ảnh Android7dropdown.png

bên dưới tùy chọn ″Select″ (Chọn). Nút này nằm trong thanh công cụ dọc phía trên của Paint. Một trình đơn sẽ thả xuống.

Tiêu đề ảnh Remove the White Background in Microsoft Paint Step 29

Nhấp vào Transparent selection (Vùng chọn trong suốt). Tùy chọn này nằm cuối trình đơn. Dấu tích sẽ hiện ra cạnh tùy chọn.

  Công cụ Transparent Select sẽ bỏ qua nền trắng khi bạn sao chép ảnh trên Paint và dán vào hình khác.

Tiêu đề ảnh Remove the White Background in Microsoft Paint Step 30

Nhấp vào mũi tên hướng xuống

Tiêu đề ảnh Android7dropdown.png

bên dưới tùy chọn ″Select″ lần nữa. Trình đơn này sẽ lại mở ra.

Tiêu đề ảnh Remove the White Background in Microsoft Paint Step 31

Nhấp vào Rectangular selection (Vùng chọn hình chữ nhật). Tùy chọn này nằm đầu trình đơn. Công cụ Rectangular selection cho phép bạn vẽ hình chữ nhật quanh đối tượng để chọn.

Tiêu đề ảnh Remove the White Background in Microsoft Paint Step 32

Chọn phần ảnh mà bạn muốn giữ. Nhấp và kéo chuột quanh toàn bộ đối tượng, sau đó thả tay ra. Một khung hình chữ nhật chấm chấm sẽ hiện ra quanh vùng mà bạn chọn.

  Mọi đối tượng nằm trong vùng chọn nếu không khớp với màu trong ô “Color 2” thì sẽ được giữ nguyên. Nếu nền không hẳn là màu trắng (chẳng hạn như có bóng hoặc đối tượng khác trong nền mà bạn không muốn giữ), hãy chọn Freeform selection (Vùng chọn tự do) để bạn có thể viền quanh phần ảnh cần giữ.

Tiêu đề ảnh Remove the White Background in Microsoft Paint Step 33

Nhấp vào Copy (Sao chép). Tùy chọn này nằm trong bảng “Clipboard” ở gần góc trên bên trái Paint. Vùng chọn sẽ được sao chép.

Tiêu đề ảnh Remove the White Background in Microsoft Paint Step 34

Tạo hoặc mở tập tin mới. Bây giờ vùng chọn đã được sao chép, bạn có thể mở ảnh mới để dán vào. Paint sẽ nhắc bạn lưu hoặc hủy thay đổi đối với ảnh hiện tại trước khi ảnh mới được mở.

  Nhấp vào File ở góc trên bên phải.

  Nhấp vào New để tạo tập tin mới, hoặc chọn Open để mở ảnh khác có sẵn.

Tiêu đề ảnh Remove the White Background in Microsoft Paint Step 35

Nhấp vào Paste (Dán) ở gần góc trên bên trái Paint. Phần mà bạn đã chọn của ảnh trước đó sẽ được dán vào ảnh mới.

  Nhấp và kéo vùng chọn vừa dán để di chuyển.

  Có thể sẽ còn một vài mảng trắng quanh viền ảnh vừa được dán. Hãy cùng đọc tiếp để tìm hiểu cách khắc phục.

Tiêu đề ảnh Remove the White Background in Microsoft Paint Step 36

Nhấp vào Color 1. Ô này nằm cạnh bảng màu ở đầu màn hình.

Tiêu đề ảnh Remove the White Background in Microsoft Paint Step 37

Nhấp vào ống nhỏ giọt trong thanh công cụ.

Tiêu đề ảnh Remove the White Background in Microsoft Paint Step 38

Nhấp vào nền cạnh viền trắng. Nếu còn mảng màu trắng quanh viền ảnh mà bạn vừa dán, hãy nhấp vào nền ngay cạnh mảng trắng để chọn màu trực tiếp phía sau viền trắng. Như vậy bạn sẽ có thể tô lên viền trắng cho khớp với màu được chọn.

Tiêu đề ảnh Remove the White Background in Microsoft Paint Step 39

Nhấp vào công cụ cọ vẽ. Đây là biểu tượng cọ vẽ nằm bên phải bảng “Tools” ở đầu cửa sổ Paint.

  Bạn có thể nhấp vào mũi tên hướng xuống bên dưới cọ vẽ để chọn những loại cọ khác.

Tiêu đề ảnh Remove the White Background in Microsoft Paint Step 40

Tô lên viền trắng. Sử dụng công cụ cọ để tô màu lên các viền trắng còn sót lại quanh đối tượng mà bạn đã dán.

  Phóng to và cố gắng không tô đè lên đối tượng.

  Nếu nền ảnh không phải là màu đơn, có thể bạn cần sử dụng công cụ ống nhỏ giọt nhiều lần.

  Nhấp vào trình đơn thả xuống bên dưới tùy chọn Size để thay đổi kích thước cọ vẽ. Sử dụng cọ lớn hơn để tô màu phần lớn viền trắng còn lại, sau đó phóng to lên và chuyển sang cọ nhỏ để tô chi tiết.

  Tìm những phần trắng của ảnh mà công cụ Transparent Select đã không sao chép. Sử dụng công cụ cọ vẽ để tô màu cho những phần đó.

  Nếu bạn vô tình tô lem màu lên hình ảnh thì có thể nhấn Ctrl+Z để hoàn tác.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/X%C3%B3a-n%E1%BB%81n-tr%E1%BA%AFng-tr%C3%AAn-Microsoft-Paint