Bài viết wikiHow này sẽ hướng dẫn cách xóa tài khoản Skype. Bạn cần có máy tính để thực hiện việc này. Lưu ý rằng Microsoft sẽ không xóa tài khoản Skype của bạn ngay lập tức. Tài khoản sẽ được xóa sau 60 ngày kể từ khi bạn đánh dấu.

Tiêu đề ảnh Delete a Skype Account Step 1


Mở trang xóa tài khoản Microsoft. Truy cập http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=523898. Bạn sẽ được dẫn hướng đến trang đăng nhập.

Tiêu đề ảnh Delete a Skype Account Step 2

Gõ thông tin đăng nhập Skype của bạn. Gõ mật khẩu và địa chỉ email của bạn, sau đó nhấp Sign in. Bước này giúp xác nhận rằng bạn chính là chủ tài khoản Skype.

Tiêu đề ảnh Delete a Skype Account Step 3

Lựa chọn tùy chọn xác thực. Nhấp Text hoặc Email, sau đó gõ 4 số cuối trong số điện thoại hoặc địa chỉ email đầy đủ của bạn.

  Nếu bạn chưa liên kết điện thoại của mình với tài khoản Skype, bạn sẽ chỉ nhìn thấy tùy chọn Email.

Tiêu đề ảnh Delete a Skype Account Step 4

Nhấp Send code. Nút này nằm ở góc dưới bên phải màn hình. Nhấp nút này khiến Microsoft gửi tin nhắn hoặc email chứa mã đến số điện thoại hoặc địa chỉ email.

Tiêu đề ảnh Delete a Skype Account Step 5

Lấy mã xác thực của bạn. Tùy theo sự lựa chọn của bạn trên đây, các bước thực hiện sẽ có đôi chút khác biệt:

  Text – Mở phần tin nhắn của điện thoại rồi nhấp vào tin nhắn của Microsoft (thường bao gồm bảy số). Mã xác thực này thường nằm trong đoạn chữ “Use ####### as Microsoft account security code”.

  Email – Vào tài khoản email, nhấp vào email của Microsoft ghi là “Microsoft account security code”, sau đó nhìn vào 7 số nằm cạnh phần “Security code:” ở giữa email. Tích thư mục “Updates” và “Spam” nếu bạn không tìm ra email này trong vòng vài phút.

Tiêu đề ảnh Delete a Skype Account Step 6

Nhập mã của bạn. Gõ mã vào trường văn bản “Code” ở gần phía dưới cùng màn hình.

Tiêu đề ảnh Delete a Skype Account Step 7

Nhấp Verify. Nút màu xanh này nằm ở góc dưới bên phải màn hình. Bạn sẽ được dẫn hướng đến trang “Ready to close”.

  Bạn có thể sẽ cần nhấp vào liên kết No thanks của trang kế tiếp trước khi vào trang “Ready to close”.

Tiêu đề ảnh Delete a Skype Account Step 8

Nhấp Next. Nút này nằm ở góc dưới bên trái của trang “Make sure [tên tài khoản] is ready to close”.

  Đảm bảo rằng đã đọc qua yêu cầu của trang này về việc xóa tài khoản.

Tiêu đề ảnh Delete a Skype Account Step 9

Tích vào từng ô của trang. Nhấp vào từng ô ở bên trái có tác dụng khác nhau trên trang.

Tiêu đề ảnh Delete a Skype Account Step 10

Lựa chọn lý do xóa tài khoản. Nhấp ô thả xuống Select a reason nằm ở phía dưới cùng trang, sau đó nhấp vào lý do xóa tài khoản của bạn.

  Nhấp My reason isn’t listed trong trình đơn thả xuống nếu bạn không có lý do nào.

Tiêu đề ảnh Delete a Skype Account Step 11

Nhấp Mark account for closure. Nút màu xanh này nằm ở góc dưới bên trái của trang. Sau khi nhấp, tài khoản Skype của bạn sẽ được đánh dấu để xóa. 60 ngày sau, tài khoản Skype sẽ được vĩnh viễn xóa đi.

  Nếu dòng Mark account for closure có màu xám thì tức là bạn chưa tích hết các ô và/hoặc chưa lựa chọn lý do xóa tài khoản của mình.

  Bạn được phép hủy quá trình xóa tài khoản vào bất kỳ lúc nào trong vòng 60 ngày bằng cách đăng nhập lại vào tài khoản của mình.

  Cách dễ nhất để xóa tài khoản Skype là thay đổi mật khẩu thành một dòng ngẫu nhiên, ngưng sử dụng Skype và thay đổi trạng thái Skype thành “offline” hoặc “invisible”. Sau một năm không sử dụng Skype, tài khoản sẽ được xóa.

  Sau khi xóa tài khoản, bạn không thể khôi phục bất cứ thứ gì nữa.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/X%C3%B3a-t%C3%A0i-kho%E1%BA%A3n-Skype