Bài viết này hướng dẫn cách xóa trang Facebook mà bạn đã tạo ra. Bạn phải là quản trị viên để có thể chọn xóa trang. Quy trình xóa trang không giống với việc xóa tài khoản Facebook.

Phương pháp 1 của 3:

Dùng ứng dụng Facebook trên thiết bị di động

Tiêu đề ảnh Delete a Facebook Fan Page Step 1


Mở Facebook. Ứng dụng Facebook có biểu tượng màu xanh dương với chữ “f” màu trắng. Bạn chỉ cần chạm vào biểu tượng này trên màn hình chính để mở Facebook.

  Nếu bạn chưa đăng nhập Facebook, hãy nhập địa chỉ email (hoặc số điện thoại) và mật khẩu, rồi chọn Log In (Đăng nhập).

Tiêu đề ảnh Delete a Facebook Fan Page Step 2

Chạm vào . Đây là biểu tượng ba gạch ngang hiển thị ở phía trên góc phải ứng dụng Facebook, ngay bên dưới biểu tượng tin nhắn. Bạn sẽ thấy một trình đơn hiển thị tại đây.

Tiêu đề ảnh Delete a Facebook Fan Page Step 3

Chạm vào Pages (Trang). Lựa chọn này ở khoảng giữa trình đơn và có biểu tượng lá cờ màu cam ở bên cạnh. Toàn bộ các trang mà bạn có quyền quản trị sẽ hiển thị tại đây.

Tiêu đề ảnh Delete a Facebook Fan Page Step 4

Chạm vào trang mà bạn muốn xóa. Các trang Facebook mà bạn sở hữu được sắp xếp theo mức độ truy cập của bạn.

Tiêu đề ảnh Delete a Facebook Fan Page Step 5

Chạm vào Edit Page (Chỉnh sửa trang). Đây là nút có biểu tượng bút chì hiển thị tại phần bên phải, ngay bên dưới ảnh bìa và tên trang Facebook. Trên iPhone, lựa chọn này hiển thị bên dưới nút “Add a Button” (Thêm nút) màu xanh dương. Màn hình liền hiển thị trình đơn cho phép bạn chỉnh sửa trang.

Tiêu đề ảnh Delete a Facebook Fan Page Step 6

Chạm vào Settings (Cài đặt). Đây là lựa chọn cuối cùng ở bên dưới trình đơn Edit Page. Bạn sẽ thấy trang Settings xuất hiện trên màn hình.

Tiêu đề ảnh Delete a Facebook Fan Page Step 7

Chạm vào General (Chung). Lựa chọn này hiển thị ở phía trên trình đơn Settings, ngay bên cạnh biểu tượng bánh răng.

Tiêu đề ảnh Delete a Facebook Fan Page Step 8

Kéo thanh cuộn xuống và chạm vào Permanently delete [page name] (Xóa vĩnh viễn [tên trang]). Bạn sẽ tìm được lựa chọn này bên dưới tiêu đề “Remove Page” (Xóa trang) ở gần cuối trình đơn General Settings (Cài đặt chung).

  Trên iPhone, lựa chọn này có thể là Delete [Page Name]? (Xóa [tên trang]?).

Tiêu đề ảnh Delete a Facebook Fan Page Step 9

Chạm vào Delete Page (Xóa trang). Đây là nút màu xanh dương ở bên phải. Thao tác này xác nhận việc bạn muốn xóa trang và trang của bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Phương pháp 2 của 3:

Dùng ứng dụng Facebook trên iPad

Tiêu đề ảnh Delete a Facebook Fan Page Step 10

Mở Facebook. Đó là ứng dụng với biểu tượng chữ “f” màu trắng trên nền xanh dương. Nếu bạn đã đăng nhập, thao tác này sẽ đưa bạn đến trang News Feed (Bảng tin).

  Nếu bạn chưa đăng nhập Facebook, hãy nhập địa chỉ email (hoặc số điện thoại) và mật khẩu, rồi chọn Log In (Đăng nhập).

Tiêu đề ảnh Delete a Facebook Fan Page Step 11

Chạm vào . Đây là biểu tượng ba gạch ngang ở bên dưới góc phải màn hình. Bạn sẽ thấy một trình đơn hiển thị tại đây.

Tiêu đề ảnh Delete a Facebook Fan Page Step 12

Chạm vào Pages (Trang). Lựa chọn này ở khoảng giữa trình đơn và có biểu tượng lá cờ màu cam ở bên cạnh. Toàn bộ các trang mà bạn có quyền quản trị sẽ hiển thị tại đây.

Tiêu đề ảnh Delete a Facebook Fan Page Step 13

Chạm vào tên của trang mà bạn muốn xóa. Các trang được sắp xếp theo mức độ truy cập của bạn.

  Nếu không thấy trang của bạn tại đây, bạn sẽ kéo thanh cuộn xuống và chọn Pages ở gần cuối trình đơn. Có thể trước tiên bạn phải chạm vào See All (Xem tất cả).

Tiêu đề ảnh Delete a Facebook Fan Page Step 14

Chạm vào . Đây là lựa chọn ở phía trên góc phải màn hình.

Tiêu đề ảnh Delete a Facebook Fan Page Step 15

Chạm vào Edit Page (Chỉnh sửa trang). Bạn sẽ thấy lựa chọn này ở gần phía trên trình đơn đang hiển thị.

Tiêu đề ảnh Delete a Facebook Fan Page Step 16

Chạm vào Settings (Cài đặt). Đây là lựa chọn ở cuối trình đơn “Edit Page” (Chỉnh sửa trang). Phần cài đặt trang sẽ hiển thị trên màn hình.

Tiêu đề ảnh Delete a Facebook Fan Page Step 17

Chạm vào General (Chung). Lựa chọn này hiển thị ở đầu trang “Settings”.

Tiêu đề ảnh Delete a Facebook Fan Page Step 18

Kéo thanh cuộn xuống và chạm vào đường dẫn “Delete” (Xóa). Đường dẫn “Delete” của trang Facebook hiển thị ở cuối trang và thường có nội dung “Delete [your page’s name]” (Xóa [tên trang]).

Tiêu đề ảnh Delete a Facebook Fan Page Step 19

Chạm vào Delete [Page Name] (Xóa [tên trang]). Đây là nút màu xanh dương ở gần đầu trang “Remove Page” (Xóa trang). Sau khi chạm vào đây, bạn có 14 ngày để thay đổi quyết định, và sau khoảng thời gian này bạn sẽ được yêu cầu xác nhận việc xóa trang thêm một lần nữa.

Phương pháp 3 của 3:

Sử dụng trang Facebook

Tiêu đề ảnh Delete a Facebook Fan Page Step 20

Mở trang Facebook. Nếu bạn đã đăng nhập Facebook, thao tác này sẽ đưa bạn đến trang News Feed (Bảng tin).

  Nếu bạn chưa đăng nhập Facebook, hãy nhập địa chỉ email (hoặc số điện thoại) vào các trường ở phía trên góc phải màn hình và nhấp vào Log In (Đăng nhập).

Tiêu đề ảnh Delete a Facebook Fan Page Step 21

Nhấp vào Pages (Trang). Đây là lựa chọn trong phần ở bên trái trang, bên cạnh biểu tượng lá cờ màu cam và bên dưới tiêu đề “Explore” (Khám phá).

Tiêu đề ảnh Delete a Facebook Fan Page Step 22

Nhấp vào tên trang. Tên trang hiển thị ở phía trên góc phải trang News Feed, ngay bên dưới tiêu đề “Your Pages” (Trang của bạn) ở phía dưới thẻ tên của bạn.

Tiêu đề ảnh Delete a Facebook Fan Page Step 23

Nhấp vào Settings (Cài đặt). Bạn sẽ thấy lựa chọn này ở phía trên góc phải trang. Trình đơn Settings liền hiển thị tại đây.

Tiêu đề ảnh Delete a Facebook Fan Page Step 24

Kéo thanh cuộn xuống và nhấp vào Remove Page (Xóa trang). Đây là lựa chọn ở cuối màn hình; thao tác này sẽ mở rộng lựa chọn để bạn thấy đường dẫn xóa trang.

Tiêu đề ảnh Delete a Facebook Fan Page Step 25

Nhấp vào đường dẫn xóa trang. Đó là đường dẫn có nội dung “Permanently delete [your page’s name]” (Xóa vĩnh viễn [tên trang]) ở cuối trang.

Tiêu đề ảnh Delete a Facebook Fan Page Step 26

Nhấp vào Delete Page (Xóa trang). Đây là nút màu xanh trong cửa sổ đang hiển thị. Thao tác này sẽ lên lịch xóa trang và ẩn trang khỏi các công cụ tìm kiếm. Sau 14 ngày, bạn sẽ được yêu cầu xác nhận quyết định xóa trang, và sau đó trang sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Tiêu đề ảnh Delete a Facebook Fan Page Step 27

Nhấp vào Ok. Trang Facebook của bạn đã bị xóa vĩnh viễn.

  Nếu bạn chỉ muốn ẩn trang thay vì xóa trang, bạn có thể chọn dừng đăng trang để ẩn trang.

  Bạn không thể khôi phục trang Facebook đã bị xóa hoàn toàn.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/X%C3%B3a-trang-Facebook