wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách xóa những trang đã lưu khỏi danh sách đọc (reading list) trên Safari bằng iPhone, iPad hoặc iPod touch.

Tiêu đề ảnh Remove Items from Safari Reading List in iOS Step 1


Mở Safari. Nhấn vào ứng dụng Safari với hình la bàn màu xanh trên nền trắng.

Tiêu đề ảnh Remove Items from Safari Reading List in iOS Step 2

Nhấn vào biểu tượng dấu trang (Bookmarks) hình quyển sách nằm gần góc dưới bên phải màn hình.

  Trên iPad, biểu tượng này nằm ở phía trên bên trái màn hình.

Tiêu đề ảnh Remove Items from Safari Reading List in iOS Step 3

Nhấn vào biểu tượng Reading List hình mắt kính nằm trong phần chính giữa phía đầu màn hình.

  Trên iPad, biểu tượng này nằm trong phần chính giữa, đầu trình đơn bật ra bên trái.

Tiêu đề ảnh Remove Items from Safari Reading List in iOS Step 4

Vuốt mục Reading List sang trái. Đặt ngón tay trên trang mà bạn muốn xóa và vuốt từ phải sang trái. Một vài tùy chọn sẽ hiện ra bên phải màn hình.

Tiêu đề ảnh Remove Items from Safari Reading List in iOS Step 5

Nhấn vào tùy chọn Delete (Xóa) màu đỏ nằm bên phải màn hình. Trang mà bạn chọn sẽ bị xóa khỏi Safari Reading List.

  Lặp lại quá trình này với mỗi trang mà bạn muốn xóa.

Tiêu đề ảnh Remove Items from Safari Reading List in iOS Step 6

Nhấn vào Done (Xong) ở góc trên bên phải màn hình. Phiên duyệt web Safari hiện tại sẽ trở lại.

  Trên iPad, bạn có thể nhấn vào bên phải màn hình để đóng trình đơn Bookmark.

  Bạn có thể sắp xếp các mục trong Reading List bằng cách nhấn vào Show Unread (Hiển thị trang chưa đọc) hoặc Show All (Hiển thị tất cả) ở góc dưới bên phải trang Bookmarks.

  Sẽ không có thông báo xác nhận hiện ra sau khi bạn nhấn vào Delete—trang được chọn sẽ bị xóa ngay khỏi Reading List.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/X%C3%B3a-trang-kh%E1%BB%8Fi-Safari-Reading-List-tr%C3%AAn-iOS