Tập tin PDF là lựa chọn tuyệt vời để duy trì thiết lập gốc của một tài liệu, nhưng việc chỉnh sửa chúng là cả một quá trình. Ngay cả thao tác đơn giản là xóa một trang cũng có thể gây phiền toái vì chương trình miễn phí để đọc tập tin của Adobe không có công cụ chỉnh sửa. May mắn thay, có rất nhiều giải pháp sẽ giúp bạn nhanh chóng xóa bớt trang trong file PDF của mình.

Phương pháp 1 của 4:

Phần mềm CutePDF (hệ điều hành Windows)

Tiêu đề ảnh Remove Pages from a PDF File Step 1


Tải CutePDF về. Đây là một chương trình miễn phí có thể thêm máy in ảo cho máy tính để biến một tài liệu bất kỳ thành file PDF. Bạn sẽ phải sử dụng phần mềm này để tạo một tệp PDF mới từ tệp cũ, file mới sẽ chỉ gồm có những trang mà bạn muốn giữ lại.

    Truy cập cutepdf.com/products/cutepdf/writer.asp và nhấp vào cả “Free Download” lẫn “Free Converter”.

    Nếu chỉ có nhu cầu xóa một hoặc hai trang trong một tập tin duy nhất, bạn nên cân nhắc việc sử dụng công cụ trực tuyến vì sẽ nhanh hơn.

Tiêu đề ảnh Remove Pages from a PDF File Step 2

Chạy file .CuteWriter.exe để cài đặt CuteWriter. Trong quá trình cài đặt, nhấp Cancel ở yêu cầu đầu tiên, sau đó nhấp vào liên kết “Skip this and all remaining offers” (Bỏ qua điều này và tất cả đề nghị còn lại).

Tiêu đề ảnh Remove Pages from a PDF File Step 3

Chạy file .converter.exe để cài đặt phần mềm mà CuteWriter yêu cầu. Nhấp vào nút Setup để tiến hành cài đặt một cách tự động.

Tiêu đề ảnh Remove Pages from a PDF File Step 4

Mở tập tin PDF cần thao tác. Bạn có thể mở file trong mọi trình đọc PDF và trình duyệt web.

Tiêu đề ảnh Remove Pages from a PDF File Step 5

Nhấp vào “File” → “Print” (In). Chúng ta không thật sự in tài liệu mà chỉ dùng bước này để tạo một tệp PDF mới.

Tiêu đề ảnh Remove Pages from a PDF File Step 6

Chọn “CutePDF Writer” làm máy in.

Tiêu đề ảnh Remove Pages from a PDF File Step 7

Chọn “Pages” (Trang) hay “Range” (Phạm vi) rồi nhập số trang mà bạn muốn giữ lại. Ví dụ, nếu bạn có 7 trang tài liệu và muốn loại bỏ trang thứ 6, hãy nhập “1-5, 7”

Tiêu đề ảnh Remove Pages from a PDF File Step 8

Nhấp vào .nút Print và chọn lưu file khi được nhắc. Theo mặc định, tập tin mới sẽ được lưu trong thư mục Documents.

Phương pháp 2 của 4:

Ứng dụng Preview (hệ điều hành Mac)

Tiêu đề ảnh Remove Pages from a PDF File Step 9

Nhấp đúp vào tập tin PDF để mở file trong Preview. Nếu tệp PDF được mở bằng một chương trình khác thay thế, chẳng hạn như Adobe Reader, hãy nhấp chuột phải vào file và chọn “Open With” (Mở Với), cuối cùng, chọn “Preview”.

Tiêu đề ảnh Remove Pages from a PDF File Step 10

Nhấp vào trình đơn “View” (Xem) và chọn “Thumbnails” (Hình thu nhỏ). Toàn bộ trang của tệp PDF sẽ được thu nhỏ và hiện ra trong khung.

Tiêu đề ảnh Remove Pages from a PDF File Step 11

Chọn tất cả trang mà bạn muốn xóa. Bạn có thể giữ phím Command rồi chọn nhiều trang, hoặc nhấp và kéo chuột để tạo nên một vùng chọn.

Tiêu đề ảnh Remove Pages from a PDF File Step 12

Nhấp vào trình đơn “Edit” (Chỉnh sửa) và chọn “Delete” (Xóa). Toàn bộ trang được chọn sẽ bị xóa.

Phương pháp 3 của 4:

Công cụ Smallpdf (trực tuyến)

Tiêu đề ảnh Remove Pages from a PDF File Step 13

Mở trang chủ SmallPDF trên trình duyệt của bạn.

Tiêu đề ảnh Remove Pages from a PDF File Step 14

Kéo và thả tập tin PDF mà bạn muốn xóa trang vào cửa sổ trình duyệt. Bạn cũng có thể nhấp vào nút “Choose file” (Chọn tệp).

Tiêu đề ảnh Remove Pages from a PDF File Step 15

Chọn tất cả trang mà bạn muốn giữ lại. Bạn có thể giữ phím Shift để chọn nhiều trang cùng lúc. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể nhập phạm vi vào ô dữ liệu ở cuối trang.

Tiêu đề ảnh Remove Pages from a PDF File Step 16

Nhấp vào “Split PDF” (Chia tách PDF) sau khi chọn toàn bộ trang. Một trang mới sẽ hiện ra.

Tiêu đề ảnh Remove Pages from a PDF File Step 17

Nhấp vào “Download File Now” (Tải Tệp xuống Ngay bây giờ). Tập tin PDF mới sẽ được tải về máy tính. Ngoài ra, bạn có thể chọn lưu trực tiếp vào Dropbox hay tài khoản Google Drive của mình.

Phương pháp 4 của 4:

Phần mềm Adobe Acrobat

Tiêu đề ảnh Remove Pages from a PDF File Step 18

Mở file PDF trong phần mềm Adobe Acrobat. Bạn không thể xóa trang bằng chương trình Adobe Reader miễn phí.

Tiêu đề ảnh Remove Pages from a PDF File Step 19

Nhấp vào nút “Page Thumbnails” (Hình thu nhỏ của Trang) trong khung bên trái. Nếu không tìm thấy tác vụ, nhấp vào “View” → “Show/Hide” (Hiển thị/Ẩn) → “Navigation Panes” (Khung Điều hướng) → “Page Thumbnails”.

Tiêu đề ảnh Remove Pages from a PDF File Step 20

Chọn những trang cần xóa. Bạn có thể nhấp và kéo chuột để chọn nhiều trang cùng lúc, hay đè phím Ctrl rồi nhấp vào từng trang mà bạn muốn xóa.

Tiêu đề ảnh Remove Pages from a PDF File Step 21

Nhấp vào “Delete” để xóa các trang được chọn. Nút “Delete” nằm ở đầu khung Page Thumbnails

    Nếu muốn tạo một file PDF với số trang cụ thể từ file PDF có sẵn, bạn có thể chọn số trang của tệp PDF mới, nhấp vào “Edit” → “Copy” (Sao chép), sau đó chọn “File” → “New from Clipboard” (Tạo mới từ Bộ nhớ tạm).

    Bạn chỉ có thể tách ra 100 trang bằng SmallPDF.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/X%C3%B3a-trang-trong-file-PDF