Sổ tay thông minh – Kiến thức tin cậy

Hiển thị: 15 KẾT QUẢ
Phần mềm

Hướng dẫn chi tiết Cách để Đổi màu nền trên Adobe Illustrator

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách thay đổi màu phông nền làm việc trên Adobe Illustrator. {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/2/2a/Change-the-Background-Color-in-Adobe-Illustrator-Step-1-Version-4.jpg/v4-728px-Change-the-Background-Color-in-Adobe-Illustrator-Step-1-Version-4.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/2/2a/Change-the-Background-Color-in-Adobe-Illustrator-Step-1-Version-4.jpg/v4-728px-Change-the-Background-Color-in-Adobe-Illustrator-Step-1-Version-4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:” “} …