Sổ tay thông minh – Kiến thức tin cậy

Hiển thị: 8 KẾT QUẢ
Máy tính

Hướng dẫn chi tiết Cách để Kết nối tai nghe Bluetooth với máy tính

Bài viết wikiHow này sẽ hướng dẫn cách kết nối tai nghe Bluetooth với máy tính. {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/6/65/Connect-Bluetooth-Headphones-to-a-PC-Step-1.jpg/v4-728px-Connect-Bluetooth-Headphones-to-a-PC-Step-1.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/6/65/Connect-Bluetooth-Headphones-to-a-PC-Step-1.jpg/v4-728px-Connect-Bluetooth-Headphones-to-a-PC-Step-1.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:” “} Bật tai …