Sổ tay thông minh – Kiến thức tin cậy

Hiển thị: 1 KẾT QUẢ
Phần mềm

Hướng dẫn chi tiết Cách để Tạo bóng đơn giản với Photoshop CS3

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách tạo bóng phía sau ảnh trên Adobe Photoshop. {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/5/5c/Create-a-Simple-Shadow-Using-Photoshop-CS3-Step-1-Version-4.jpg/v4-728px-Create-a-Simple-Shadow-Using-Photoshop-CS3-Step-1-Version-4.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/5/5c/Create-a-Simple-Shadow-Using-Photoshop-CS3-Step-1-Version-4.jpg/v4-728px-Create-a-Simple-Shadow-Using-Photoshop-CS3-Step-1-Version-4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:” “} Mở ảnh …