Sổ tay thông minh – Kiến thức tin cậy

Hiển thị: 12 KẾT QUẢ
Office (Phần mềm văn phòng)

Hướng dẫn chi tiết Cách để Xoay văn bản trong Microsoft Word

WikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách xoay văn bản trong phần mềm Microsoft Word. {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/a/a8/Rotate-Text-in-Microsoft-Word-Step-1-Version-3.jpg/v4-728px-Rotate-Text-in-Microsoft-Word-Step-1-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/a/a8/Rotate-Text-in-Microsoft-Word-Step-1-Version-3.jpg/v4-728px-Rotate-Text-in-Microsoft-Word-Step-1-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:347,”bigWidth”:728,”bigHeight”:549,”licensing”:” “} Khởi chạy …

Máy tính

Hướng dẫn chi tiết Cách để Xoay ảnh trên Photoshop

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách xoay ảnh trong Adobe Photoshop trên máy tính Mac hoặc Windows. {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/2/2f/Rotate-Objects-in-Photoshop-Step-1-Version-4.jpg/v4-728px-Rotate-Objects-in-Photoshop-Step-1-Version-4.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/2/2f/Rotate-Objects-in-Photoshop-Step-1-Version-4.jpg/v4-728px-Rotate-Objects-in-Photoshop-Step-1-Version-4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:” …