Chế độ ăn đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát đái tháo đường. Một chế độ ăn đảm bảo cung cấp dinh dưỡng, đủ về số lượng và chất lượng có thể ổn định đường huyết, đảm bảo tình trạng cân bằng, an toàn khi bị đái tháo đường.

Bài viết gốc: https://vinmec.com/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/dinh-duong/trac-nghiem-danh-rieng-cho-nguoi-mac-dai-thao-duong-che-do-cua-ban-da-hop-ly-chua/